Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting


Inleiding

De overstap van bridgeles naar het spelen op een club levert soms problemen op. De bied- en speelomgeving wijken meestal sterk af van wat op de cursus gebruikelijk is. Je kunt er vreemde biedconventies tegenkomen, loopt tegen allerlei regeltjes aan en bent aan een bepaald speeltempo gebonden. Dat hoeft echter helemaal geen probleem te zijn als je er maar op bent voorbereid. Dat kan op verschillende manieren. Veel clubs organiseren een aparte middag voor de beginnende bridger die net van de cursus komt, zodat ze niet direct in het diepe met de grote vissen gegooid worden, met het risico de aardigheid in het spel te verliezen. Dat kan nooit de bedoeling zijn, want bridge hoort in de eerste plaats leuk te zijn. 

Deze mini-cursus levert ook een bijdrage aan een makkelijker overstap door een aantal aspecten van het wedstrijdbridge te belichten. Ook geven we aandacht aan de gang van zaken op Franse clubs, want er zijn hier en daar wat andere gewoonten dan in Nederland. We behandelen niet nóg meer theorie, maar praktijkpunten en je zult ontdekken dat er in Bridge geen absolute waarheid bestaat. Elk hoofdstuk is bestaat uit de delen: 

• Bieden
• Speelfiguren
• Een officiële spelregel
• Een praktijktip 
• Bridge op zijn Frans
• Quiz met oefen problemen. 

Tijdens de cursus heb je spellen gespeeld die waren uitgezocht om goede biedingen en speelwijzen te belonen en de slechte af te straffen. In de praktijk speel je willekeurige spellen en daarvoor bestaat lang niet altijd het enige ‘juiste’ bod of de goede speelkaart. Hoewel een goede kennis van de theorie op den duur tot betere resultaten zal leiden, kan het best eens voorkomen dat je een slechte score haalt ook al heb je alles volgens het boekje gedaan. Daar staat tegenover dat een gemaakte fout wel eens goed kan uitpakken. In elk hoofdstuk besteden we ook aandacht voor een onderwerp uit de spelregels. 

In de lessen vind je ook materiaal om te oefenen. Soms is het antwoord op een vraag verborgen; het antwoord wordt pas getoond als je de muiswijzer over het kaart-diagram beweegt of over de windroos:

1
A76
V85
AH7
VB84
Waarmee open je deze hand. (Beweeg muis over diagram om antwoord te lezen)
Waarmee open je deze hand. (Beweeg muis over diagram om antwoord te lezen)
1SA. Je hebt 16 punten en een verdeelde hand.
2
 
AV
 
?
N
W --|-- O
Z
?
 
87
 
Welke speelfiguur pas je toe?
Welke speelfiguur pas je toe?
Snijden op de Heer bij West
AV
87
HB
?
AV
87
?
?

Als je alle vragen plus antwoorden tegelijk wilt zien (bv om de complete pagina te printen) moet je aan het eind van de les op de knop Tonen klikken.

Soms wordt ook teruggegrepen op 'regels' uit vorige lessen. Je vindt dan in de tekst de vraag (waarom?) en als je de muiswijzer op hierop plaatst wordt de vuistregel getoond.

Aan het eind van deze cursus staat een overzicht van conventies die je aan de wedstrijdtafel kunt tegen komen. Die zijn niet bedoeld om direct zelf te gaan spelen, sterker nog, we ontraden de beginnende bridgers om zich direct te ‘verrijken’ met allerlei conventies. Zorg dat je de basistheorie goed onder de knie hebt. Pas daarna, en alleen op het moment dat je zelf ergens een ‘lek’ in de biedafspraken hebt ontdekt (en die lekken zijn er) kan het nuttig zijn om een conventie tegen zo’n lek in te zetten. Conventies zijn geen wondermiddelen, en als je de basis niet beheerst heb je meer last dan gemak van conventies.

De hier gegeven beschrijving van enkele populaire conventies dient er alleen maar toe om je te informeren dat anderen die mogelijk al wel gebruiken. Je bent dan al op de hoogte van het bestaan en weet op hoofdlijnen waar het omgaat. Let wel: de tegenpartij die deze conventies gebruikt heeft de plicht om je te waarschuwen als ze die toepassen en de plicht om die ook desgevraagd uit te leggen. 


Regels, Regels en Regels…..
Op de cursussen 1 en 2 heb je kennis gemaakt met een heleboel regeltjes. We gaan daar een paar nuances aan toevoegen. We maken in deze korte cursus onderscheid tussen verschillende soorten regels. 

In de eerste plaats zijn er de officiële spelregels, vastgesteld door de nationale en internationale bridgebonden. Deze regels schrijven voor hoe het spel geboden en gespeeld moet worden: 

  • je mag niet na een opening van 1 Harten een volgbod van 1 Ruiten doen (onvoldoende bieden)
  • Je moet kleur bekennen, maar bent niet verplicht te troeven als je dat niet kan
  • De dummy mag tijdens het afspelen zich niet of nauwelijks met het spel bemoeien

En ja, ook tegen deze regels wordt wel eens gezondigd en dat levert dan een probleem op omdat de spelregels eigenlijk wel ingewikkeld zijn. Alleen iemand met grondige kennis van deze regels kan dit soort problemen oplossen. Roep bij overtredingen of als er iets raars gebeurt dan ook de wedstrijdleider; het is geen motie van wantrouwen ten opzichte van de tegenstanders. Ga niet zelf hobbyen met oplossingen, maar vraag de arbiter te komen; die heeft er voor geleerd om problemen op te lossen, wordt nooit boos en is altijd neutraal. Zo voorkom je dat je elkaar later met scheve gezichten zit aan te kijken. 

In de tweede plaats zijn er de bied- en speelafspraken. Je hebt geleerd dat je met 13 punten de bieding mag open. Het is echter niet verboden om dat met 0 punten te doen. Met samen zoiets van 25 punten ga je een manche spelen, maar je bent niet verplicht dat te doen. Je hebt geleerd dat je bij het uitkomen je met de hoogste van een serie of kleintje-plaatje speelt en na een volgbod van je partner in zijn kleur uitkomt. Men spreekt wel eens van bied-regels, maar het zijn eerder bied-afspraken en je mag er van afwijken als je dat per se wilt. Of dat verstandig is, is een heel andere vraag maar je mag op dit punt (binnen zekere grenzen, daarover later meer) doen wat je wilt.

Je zult in de praktijk dan ook zien dat andere spelers er andere biedafspraken op na houden. Zo leren de Fransen van meet af aan een heel andere biedmethode dan wij in Nederland gewend zijn. In Engeland en Amerika is het weer iets anders. Wij leren in Nederland gewoon met een vierkaart te openen. In Frankrijk is dat echter heel ongebruikelijk; een opening van 1 of 1 belooft in Frankrijk altijd een minstens 5-kaart, met als consequentie dat met 13 punten en maar een vierkaart harten er of wordt geopend op maar een 3-kaart. Wij kijken daar in het begin heel raar van op, net zoals zij heel raar opkijken van onze 1 opening als dat slechts een 4-kaart is. De Franse methode is niet beter of slechter dan de Nederlandse. Berry Westra is met zijn Nederlandse methode in 1993 wereldkampioen geworden, en de Fransen doen het ook uitstekend op het wereldpodium. Op de meeste verschillen zullen we ingaan zodat de toekomstige club-speler in Frankrijk daar op is voorbereid. 

Iedereen is in feite vrij om een eigen biedsysteem te hanteren. Dat geeft in de praktijk allerlei moeilijkheden. Het is in het begin al moeilijk om je eigen biedafspraken goed te hanteren, laat staan om ook nog eens goed te begrijpen wat anderen doen. Het is dan ook verboden (spelregels) om er ‘geheime’ afspraken op na te houden. Aan de bridgetafel moet met open vizier gestreden worden, en er bestaat een verplichting om de tegenstanders op te hoogte te brengen van afspraken binnen het partnerschap als die mogelijk niet zouden worden begrepen. Hoe dat in de praktijk gaat, laten we ook zien.

De derde set ‘regels’ betreft gewoontes en clubvoorschriften, die meestal tot doel hebben wedstrijden soepeltjes te laten verlopen. Voorbeelden van deze regels gaan bijvoorbeeld over het wisselen van tafel, het wegbrengen van spellen, de administratie aan tafel, het op tijd betalen van contributie en meer van die dingen. Merkwaardig genoeg horen de regels hoe je je aan tafel moet gedragen hier niet bij: dat staat in de officiële spelregels vermeld. In artikel 74 staat zelfs expliciet vermeld dat je je altijd hoffelijk moet zijn. 

Wie zich wil verdiepen in het Majeure Cinquème biedsysteem en al beschikt over de basiskennis uit de Acol cursussen, raden wij het boek aan van Michel Lebel: La Nouvelle Super Majeure Cinquième, uitgegeven door Editions Rocher, ISBN 2268 039021. Te bestellen via de website van de FFB of te koop in de winkel, bv FNAC Montpellier

Spelen in Frankrijk, regio Béziers 
Op de Bridgeclub in Béziers begint men een experiment. Om beginnende bridgers een meer ontspannen sfeer te bieden en minder de nadruk te leggen op het wedstrijdelement wordt met ingang van april  elke donderdag om 14.30 een debutantenmiddag gehouden. Hier wordt in aanwezigheid van een franse bridge-docent (!) begeleiding geboden op de eerste schreden van het (wedstrijd)bridge. Er wordt een echte bridge-drive gespeeld, compleet met uitslagen, maar in een rustig tempo, zonder haast of stress. 
Wij bevelen dit met name aan voor degenen die de Nederlandse cursussen 1 en 2 (bv Berry Westra, Klaver en Ruiten boekje) hebben gevolgd. Uiteraard is deze minicursus een verdere handreiking en aanmoediging voor aansluiting bij een (franse) club. Er zal een handicap-regeling worden ingevoerd om de resultaten enigszins te modereren. 

Inlichtingen bij een van de bestuursleden:
email bridgabeziers@wanadoo.fr
M. Raphaël Begliomini, Voorzitter
Mme Jacqueline Fraysines
M. Antoine Carnazza, ClubDocent
Of ter plaatse: Bridge Club Béziers, tél 09 64 44 84 95    adres: 29, Allées Paul Riquet, 

Wedstrijden
Maandag middag 14.30-18.00 Tournoi de régularité 
Woensdag middag 14.30-18.00 Tournoi de régularité 
Donderdag middag 14.30-18.00 Tournoi de régularité 
Vrijdag middag 14.30-18.00 Tournoi de régularité 
Elke 1e donderdag vd maand 14.30-18.00 Simultané Roy René (landelijke wedstrijd)
Elke 3e donderdag vd maand 14.30-18.00 Trophée du Voyage Elke 3e vrijdag van de maand 14.30-18.00 Simultané Super Rondes de France (ook landelijk) 
Elke 4e zondag van de maand 15.00-18.00 Tournoi Paul Riquet, apéritief na afloop. 
Elke 4e woensdag van de maand 14.30 Simultané European Masters (landelijk)

Clubgebouw open (Cursus) 
Maandag ochtend 10.00-12.00 Initiation, Beginners cursus
Dinsdag middag 14.00-16.00 Initiation, Beginners cursus
Woensdag ochtend 10.00-12.00 Initiation,Plus, Beginners cursus (Vervolg)
Dinsdag ochtend 10.00-12.00 Perfectionnement, Cursus voor gevorderden
Dinsdag middag 14.30-17.00 Jeu Commenté, Spelbespreking voor gevorderden (gratis voor clubleden)

Andere clubs

In Pézenas is een niet zo heel grote, maar gezellige club. Er wordt op Dinsdag- en Vrijdagmiddagen gespeeld.
Elke 3e zondag vd maand 15.00-19.00 wordt het zg. Molière toernooi gespeeld, met na afloop apéritief en snackt. Aan het eind van het seizoen wordt de totaalstand opgemaakt met eten na afloop.
Inlichtingen Françoise Raynaud, Jean-Claude Farges of bridgepiscenois@hotmail.fr 04 67 77 10 90

In Narbonne is een grote club (ongeveer 300 leden)
Behalve de clubmiddagen en avonden worden er allerlei andere activiteiten georganiseerd.
Zie www.bridgenarbonne.com