Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Hoofdstuk 11
Bieden: Forcing of niet? Spelen: Blokkades Regel: Alerteren
Tip: Entree sparen Frans: Informatique Quiz

Bieden. Forcing of niet?

Een bod waarop de partner niet 'mag' passen heet een forcing bod, en een bod waarop wel kan worden gepast logischerwijs een niet-forcing bod. In de praktijk is het vaak lastig om te weten wanneer er sprake is van forcing, en toch is dat uitermate belangrijk. We gaan eens bekijken hoe dat zit met het antwoord op de opening, de eerste herbieding van de openaar en het 2e bijbod.

Antwoorden op een kleur opening:

 • Wél Forcing: Het bieden van een nieuwe kleur, zowel mét als zónder sprong.
 • Niet Forcing: Steunbiedingen en antwoorden in SA.
1
West
1
Oost
1
2
West
2
Oost
1SA
3
West
1
Oost
2
4
West
1
Oost
2
5
West
1
Oost
2SA
6
West
1
Oost
3

De biedverlopen 1 en 4 zijn forcing, de rest allemaal niet. Hoe komt dat eigenlijk?

Dit heeft te maken met het eerder besproken 'baas zijn van de bieding'. De niet-forcing handen zijn allemaal nauwkeurig begrensd in kracht en verdeling. West weet in deze niet-forcing handen steeds precies wat partner heeft. In 2 en 5 is dat resp 6-9 punten en 10-11 punten zonder steun. In 3 en 6 is het 6-9 resp 10-11 punten met steun. West kan die kracht bij zijn eigen hand optellen en steeds beslissen of een manche haalbaar is. Als daarvan geen sprake kan zijn past West; is er voldoende voor de manche, dan biedt West die.

In handen 1 en 4 is er iets anders aan de hand: beide antwoorden van Oost zijn aan de bovenkant onbegrensd: ze beloven respectievelijk minimaal 6 en minimaal 13 punten. Passen zou kostbaar kunnen zijn: in beide biedverlopen is het in principe mogelijk om een slem te bereiken.

Antwoorden op een SA opening:
 • Wél Forcing zijn: Stayman en Jacoby transfers.
 • Niet Forcing zijn: Verhogingen in SA.
7
West
1SA
??
Oost
2
Forcing. West móet een Stayman antwoord geven.
8
West
1SA
??
Oost
2
Forcing. West is verplicht om 2 te bieden
9
West
1SA
??
Oost
2SA
Niet Forcing, inviterend. West past met Minimum en 3SA met maximum


Herbieding na een kleur-opening:
 • Wél Forcing zijn: Het met een sprong bieden van een nieuwe kleur.
 • Niet Forcing zijn: Steunbiedingen, SA-biedingen, kleurherhaling en het zonder sprong bieden van een nieuwe kleur
10
West
1
2
Oost
1
??
2 is niet Forcing. Oost mag passen indien zwak en klaverfit.
11
West
1
3
Oost
1SA
??
3 is Forcing. 2e kleur met sprong naar is manche forcing
12
West
1
3
Oost
2
??
3 is niet Forcing, inviterend. Oost 4 met maximum of past met min.
13
West
1
3
Oost
2
??
3 is Manche Forcing. Dat was het al door de sprong naar 2!
14
West
1
3
Oost
1
??
3 is NF, inviterend. Oost past met Minimum of 4 met maximum.
15
West
1
2SA
Oost
2
??
2SA is Niet Forcing, inviterend voor 3SA of 4


Het tweede bijbod na een herbieding die geen overwaarde toonde:
 • Wél Forcing is: Het met een sprong bieden van een nieuwe kleur.
 • Niet Forcing zijn: Alle andere biedingen.
16
West
1
2
??
Oost
1
2SA
2SA is niet Forcing.
17
West
1
2
??
Oost
1
3
3 is Manche Forcing, nieuwe kleur met sprong.
18
West
1
2
??
Oost
1
2
2 is niet Forcing.


Het tweede bijbod na een herbieding die wél overwaarde toonde:
 • Wél Forcing: Altijd.
 • Niet Forcing: Nooit.
19
West
1
3
??
Oost
1
3
Forcing. West liet zien dat hij 18-19 ptn heeft: manche forcing en na 3 blijft dat ook zo.
20
West
1
3
??
Oost
1
3
Forcing. Oost mócht passen op 3 maar áls hij doorbiedt, wil hij naar de manche.
21
West
1
2SA
??
Oost
1
3
Forcing. West toonde 18-19 punten: manche forcing en het vervolg ook

Spelen: Blokkades

Bij het afspelen van contracten is het fijn als je nog vrije kaarten in een kleur hebt liggen, bv in de dummy. Maar je moet er wél nog bij kunnen komen. Als dat niet meer lukt kan dat het gevolg zijn van een 'blokkade'. Dat kan meestal voorkomen worden door je te houden aan de regel 'Honneurs aan de korte kant éérst!'

22
 
AV7632
 
?
N
W --|-- O
Z
?
 
H4
 
Leider Zuid telt in 3SA 6 hartenslagen. Maar als hij begint met 4 naar de Aas gaat het fout: hij heeft geen harten meer om te kunnen oversteken (aangenomen dat dat niet in een andere kleur kan). Correct is om éérst H te spelen en dan 4 naar de Aas, gevolgd door de rest.
Leider Zuid telt in 3SA 6 hartenslagen. Maar als hij begint met 4 naar de Aas gaat het fout: hij heeft geen harten meer om te kunnen oversteken (aangenomen dat dat niet in een andere kleur kan). Correct is om éérst H te spelen en dan 4 naar de Aas, gevolgd door de rest.
AV7632
H4
B95
108
AV7632
H4
?
?
23
 
H9832
 
?
N
W --|-- O
Z
?
 
AV7
 
Van het zelfde laken een pak. Om de kleur te kunnen incasseren moet je met AV beginnen en dan met de 7 oversteken naar de Heer.
Van het zelfde laken een pak. Om de kleur te kunnen incasseren moet je met AV beginnen en dan met de 7 oversteken naar de Heer.
H9832
AV7
B6
1054
H9832
AV7
?
?
Het is overigens niet altijd noodzakelijk om eerst de hoge kaart aan de korte kant te spelen, als je er maar voor zorgt dat je laatste kaart aan de korte kant een kleintje is. Hier hoef je je niet per sé aan de regel te houden en beginnen met de Vrouw.

24
 
AH1043
 
?
N
W --|-- O
Z
?
 
V86
 
Het is zelfs beter om te beginnen met een kleintje naar de Aas, maar essentieel is wel dat je daarna een kleintje naar de vrouw speelt om met de 8 over te kunnen steken. (Waaróm is het hier trouwens beter dan beginnen met de Vrouw?)
Het is zelfs beter om te beginnen met een kleintje naar de Aas, maar essentieel is wel dat je daarna een kleintje naar de vrouw speelt om met de 8 over te kunnen steken. (Waaróm is het hier trouwens beter dan beginnen met de Vrouw?)
Op deze manier zie je dat de kleur 4-1 zit en kun je de Boer bij West eruit snijden
AH1043
V86
B952
7
AH1043
V86
?
?
Het voordeel van deze (iets betere) speelwijze blijkt als Oost in de tweede ruiten ronde niet bekent. Je weet dan dat West B9 heeft en je kunt op de Boer snijden. Wie begint met Vrouw en dan ruiten naar de Aas moet via een andere kleur terug naar de hand om te snijden. Soms is dat geen enkel bezwaar, maar soms moet je daarvoor een dekking in een andere kleur opgeven en dan is dat wel vervelend. 'Honneurs aan de korte kant éérst' is dus een goede regel om blokkades te voorkomen, maar niet zaligmakend. Op elke regel zijn wel uitzonderingen te bedenken, daarom moet je de situatie ook altijd goed analyseren.

25
Contract 3SA
Uitkomst B
HV73
A854
AV
A83
N
W --|-- O
Z
 
A2
1053
H10543
765
Wie alleen naar de blokkade van de schoppen kijkt, neemt de uitkomst in de hand met A, maar dat is niet goed.

Wie een speelplan maakt ziet dat ruiten de werkkleur is en die is van nature geblokkeerd. Bij de lange ruiten zit maar één entree, A en die moet er dus nog liggen als AV zijn geincasseerd.

Win de uitkomst dus met H en raap éérst AV op. Vervolgens steek je over naar A en begint aan de rest van de ruiten. Als B tijdig valt maak je 5 ruiten, 3 schoppen en A plus A, 10 slagen. Een blokkade in schoppen is hier van ondergeschikt belang; die in ruiten is cruciaal.
HV73
A854
AV
A83
A2
1053
H10543
765
Wie alleen naar de blokkade van de schoppen kijkt, neemt de uitkomst in de hand met A, maar dat is niet goed.

Wie een speelplan maakt ziet dat ruiten de werkkleur is en die is van nature geblokkeerd. Bij de lange ruiten zit maar één entree, A en die moet er dus nog liggen als AV zijn geincasseerd.

Win de uitkomst dus met H en raap éérst AV op. Vervolgens steek je over naar A en begint aan de rest van de ruiten. Als B tijdig valt maak je 5 ruiten, 3 schoppen en A plus A, 10 slagen. Een blokkade in schoppen is hier van ondergeschikt belang; die in ruiten is cruciaal.


In principe speel je honneurs aan de korte kant éérst, om een blokkade te voorkomen
Natuurlijk houd je rekening met uitzonderingen mij het maken van een speelplan.


Spelregel: Alert!
Bij vrijwel elke bridgewedstrijd wordt tegenwoordig met biddingboxex gespeeld. In het vakje met Pas, Doublet en Redoublet zitten nog wat kaartjes. Eén daarvan is een blauwe kaart waarop ALERT staat. Wanneer gebruik je die?
Iedereen die gaat bridgen leert een biedsysteem. Dat is niets anders dan een set afspraken die er voor zorgt dat je met je partner communiceert. De spelregels schrijven voor dat je wel andere, bijzondere afspraken mag maken, maar je mag ze niet geheim houden voor de tegenstanders (we schreven daar al eerder over). Je moet je tegenstanders dus op de hoogte brengen van bijzondere afspraken.

26
W
1
N
2SA
O
?
Z
Na de 1 opening van West biedt Noord 2SA. Stel nu dat NZ hebben afgesproken dat 2SA lengte in de beide lage kleuren belooft (Unusual 2SA, erg populair).
Na de 1 opening van West biedt Noord 2SA. Stel nu dat NZ hebben afgesproken dat 2SA lengte in de beide lage kleuren belooft (Unusual 2SA, erg populair).
OW hebben er recht die afspraak te weten, en NZ moeten hen dus op de hoogte brengen. Daarvoor gebruik je de Alert kaart.
Belanglijk om te weten is dat je nooit je eigen bod mag alerteren en uitleggen (je partner zou daar voordeel uit kunnen halen) en het is dus de partner van degene die het conventionele bod deed die moet alerteren en desgevraagd uitleggen.
Zuid moet hier dus het 2SA bod van zijn partner dus alerteren. Dat doet hij door direct het Alert kaartje uit de box te halen en op tafel (het liefst op de al gedane eigen biedingen) te leggen vóór Oost gaat bieden. Oost is aan de beurt om te bieden en mag aan Zuid vragen wat het 2SA betekent. Oost is overigens niet verplicht om de betekenis na te vragen, en wanneer Oost niets vraagt, mag Zuid niet uit zichzelf gaan vertellen wat 2SA betekent. West mag pas uitleg vragen als hij zelf aan de beurt is om te bieden. Noord mag helemaal niks: zelfs Zuid niet corrigeren als de uitleg niet conform de gemaakte afspraak zou zijn. Overigens mogen OW tijdens het hele spel aan Zuid blijven vragen naar de betekenis van het 2SA bod, tenminste als ze aan de beurt zijn om te bieden of te spelen.

Er gaan op dit gebied nog al eens dingen mis: vergeten te alerteren, te láát alerteren (Oost heeft bv al geboden), verkeerde uitleg. En het lastigste is natuurlijk dat als de uitleg niet goed is Noord dat ook zou horen; die moet dan zorgvuldig vermijden gebruik te maken van de informatie die hij opgevangen heeft. Geen materie om hier helemaal uit te diepen, maar een kwestie van de arbiter roepen; die weet hoe hij zulke problemen moet oplossen.
Tip: Spáár je Entree
Een entree is een kaart waarmee je van de ene hand naar de ander kant kunt oversteken. Als je aan één kant maar weinig entrees hebt moet je daar zuinig mee omspringen. We zagen dat al in het voorbeeld hierboven bij de Blokkades. Wie zich dat realiseert zal de valstrik van het automatisch in de eerste slag (laag) bijspelen vermijden.

27
Contract 1SA
Uitkomst V
V107
A764
A1042
H3
N
W --|-- O
Z
 
982
H3
765
VB1092
Veel spelers zeggen direct na het opengaan van de dummy op de automatische piloot: Doe maar kleintje, partner!

Die onnadenkendheid heeft wel tot gevolg dat het contract nodeloos down gaat. Na H zal de leider zien dat klaveren de werkkleur is: een klaveren naar de Heer en als die houdt is dat het begin van de problemen. OW houden de Aas een keer op en als de leider een klaver naar de Vrouw speelt, wordt wel met A genomen. In de hand zijn nu 3 vrije klaveren maar die zijn niet meer bereikbaar. De leider maakt zodoende maar één klaverslag.

Winnend is om de uitkomst in de dummy te nemen met A en daarna H te spelen. Als OW duiken ga je verder met klaveren. Later kun je nog naar H oversteken om de rest van de klaveren te maken. Minstens 7 slagen i.p.v. down !
V107
A764
A1042
H3
982
H3
765
VB1092
Veel spelers zeggen direct na het opengaan van de dummy op de automatische piloot: Doe maar kleintje, partner!

Die onnadenkendheid heeft wel tot gevolg dat het contract nodeloos down gaat. Na H zal de leider zien dat klaveren de werkkleur is: een klaveren naar de Heer en als die houdt is dat het begin van de problemen. OW houden de Aas een keer op en als de leider een klaver naar de Vrouw speelt, wordt wel met A genomen. In de hand zijn nu 3 vrije klaveren maar die zijn niet meer bereikbaar. De leider maakt zodoende maar één klaverslag.

Winnend is om de uitkomst in de dummy te nemen met A en daarna H te spelen. Als OW duiken ga je verder met klaveren. Later kun je nog naar H oversteken om de rest van de klaveren te maken. Minstens 7 slagen i.p.v. down !


Tip
 • Wees zuinig op je entrees in de zwakke hand
 • Veel fouten bij het afspel worden in de eerste slag gemaakt
 • Remedie? Denk na en maak een speelplan, voor je de eerste kaart speelt.


 • Op zijn Frans: Informatique
  De verwerking van de scores is tamelijk goed geregeld in Frankrijk. Bijna alle clubs g ebruiken dezelfde software (door de Franse Bridge Federatie -FFB- ontwikkeld). Een minuut of vijf na het laatste spel zijn alle resultaten ingevoerd, en te bekijken op de videoschermen, die op diverse plaatsen in de zaal hangen.

  Nog iets later worden alle resultaten per internet naar de FFB gezonden. De FFB publiceert daarmee op http://www.ffbridge.asso.fr/index.php alle resultaten. Klik op Vos Resultats en vul je naam of licentie nummer in. Je krijgt dan een overzicht van alle wedstrijden die je in het lopende seizoen gespeeld hebt en kunt dan de stand en frequenties raadplegen. Sommige clubs (bv in Narbonne) s pelen de clubwedstrijden met door een computer geschudde spellen. In dat geval kun je ook de kaartverdelingen op de website raadplegen.

  Eigenlijk kun je alleen bij de resultaten als je een licentie van de FBB hebt, anders wordt je naam niet herkend. Maar als je toevallig de naam weet van een van je medespelers kun je zonder problemen de stand en andere gegevens van de wedstrijden raadplegen.

  Natuurlijk kun je ook je Indice Valeur (en die van anderen) opzoeken, en nagaan waar alle punten in het lopende seizoen verdiend zijn.
  Quiz (Acol)
  28
  W

  pas
  N
  1SA
  2
  O
  pas
  pas
  Z
  2
  ??
  B10862
  76
  B7
  A842
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  Pas.Als partner van de 1SA openaar ben je de Baas van de Bieding. 2 is uiteraard niet forcing: het is het antwoord op jou transfer. Er zijn samen hooguit 23 punten: Geen manche, dus passen
  29
  W

  pas
  N
  1
  3
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  ??
  H432
  8
  B10742
  V96
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  3SA. Het 3 bod is forcing en je mag niet passen. Je hebt nog geen fit ontdekt dus bied je 3SA.
  30
  W

  pas
  N
  1
  3
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  ??
  H7632
  H973
  B87
  8
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  Op een kleurherhaling met sprong mag je passen. Met maar 7 punten, en ondanks de singleton is het ook verstandig om dat te doen.
  31
  W

  pas
  pas
  N

  1
  2
  O

  pas
  pas
  Z
  1
  1SA
  ??
  84
  V542
  VB43
  AHB
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  Pas. Met een sterk spel moet partner 3 herbieden. Nu zegt hij alleen dat hij liever een troefcontract speelt dan SA. Met 2 is de fit gevonden, maar er is geen reden om door te gaan.

  32
   
  AHB
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  V1064
   
  Hoe speel je?
  Hoe speel je?
  Begin met de 4 naar A, gevolgd door de Heer. Neem B over met de Vrouw om ook de 10 te kunnen maken.
  AHB
  V1064
  8732
  95
  AHB
  V1064
  ?
  ?
  33
   
  H43
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  AV106
   
  Hoe speel je?
  Hoe speel je?
  Incasseer de Aas, en speel 6 naar de Heer. Je ziet dat West niet meer bekent, dus kun je B bij Oost er uit snijden.
  H43
  AV106
  8
  B9752
  H43
  AV106
  ?
  ?
  34
   
  VB6
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  H8432
   
  Hoe speel je?
  Hoe speel je?
  Speel een kleintje naar de Vrouw en ga verder met B. West moet nemen. Zodra je aan slag komt maak de overige ruiten.
  VB6
  H8432
  A5
  1097
  VB6
  H8432
  ?
  ?
  35
   
  H
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  AVB762
   
  Hoe speel je?
  Hoe speel je?
  Als een entree in Zuid hebt moet je een kleine naar de Heer spelen. Eenmaal in de hand ga je verder met AVB: vrijwel zeker 6 slagen. Heb je geen entree in de hand, dan A (de Heer valt) en met VB doorgaan. Bij een 3-3 zitsel maak je ook 6 slagen, anders 3.
  H
  AVB762
  1085(4)
  9(4)3
  H
  AVB762
  ?
  ?

  Begin bladzijde

  Je kunt alle antwoorden tegelijk (on)zichtbaar maken, bv als je de pagina wilt printen: