Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Hoofdstuk 10
Bieden: Baas van de bieding Spelen: de 2e Man (m/v) Regel: Ethiek
Tip: Eert uw partner Frans: Competities Quiz

Bieden. Baas van de Bieding
Het doel van het bieden is het vinden van het juiste contract. Het gaat erom de beste speelsoort te vinden en de vraag te beantwoorden of het een deelscore, manche of slem moet worden. Om die reden wisselen de partners tijdens het bieden allerlei informatie uit. Zodra één van de spelers een nauwkeurig beeld van zijn hand heeft geschetst moet de informatie-uitwisseling ophouden ('Der Feind hört mit'). Diens partner moet dan in staat zijn te bepalen wat het juiste contract is. Die partner is dan 'baas van de bieding' en heeft de touwtjes in handen.

Illustratief is het bieden na 1SA. De openaar heeft met zijn eerste bod zijn hand al vrij nauwkeurig omschreven: 15-17 punten en een SA-verdeling. De partner van de openaar heeft direct al een aardig beeld van wat het contract moet gaan worden. Op zijn best kan nog enige nuancering wordt opgevraagd: 'Ben je maximaal of minimaal', en desgewenst: 'Heb je ergens een 4 kaart hoog?' via Stayman. Maar het is de partner van de 1SA openaar die daarvoor het initiatief neemt.
1
West

3SA
Oost
1SA
?
Na dit biedverloop is het ondenkbaar dat Oost nog doorbiedt. West (de baas) heeft voldoende punten voor de manche, onvoldoende voor slem en geen belangstelling voor een of contract. Het bieden is écht over.
Vergelijk dat eens met dit bied verloop.
2
West

1
?
Oost
1
4
Hier heeft West zijn hand nog niet omschreven. Hij kan 6 punten hebben met een vierkaart maar ook 16 met een langere schoppenkleur. Het bod hoeft daarom geen eindbod te zijn. Oost wil tegenover 6 punten wel een manche spelen en moet dus 18-19 punten hebben. Op basis van dit gegeven kan een sterkere Oost naar slem gaan.
3
West

1
4
Oost
1
2
?
Nu is het uitgesloten dat er wordt doorgeboden. Door het 2 bod is Oost gelimiteerd tot hoogstens 14 punten. Met dat gegeven denkt West (de baas) een manche te kunnen spelen. West mag niet doorstomen naar slem.
4
West

2
3
4
Oost
2
2SA
3
?
Oost heeft met zijn rebid van 2SA een hand van 23-24 punten getoond. Daarna volgt een Jacoby transfer en West (de baas) legt aan in 4. Oost heeft alles verteld, en West beslist; die kan al met 2 punten in een manche aanleggen.
5
West

1SA
?
Oost
1
3SA
Hier is West gelimiteerd met maximaal 9 punten. Oost is nu de baas en 3SA is in principe het eindbod. Wel kan West qua verdeling nog ongelimiteerd zijn; bv zoiets als 7 harten en een singleton schoppen. Met een heel scheve handen zou West nog kunnen overwegen een andere manche te kiezen, maar dat vereist dus een heel bijzondere situatie.
Wanneer heeft een speler zijn hand nauwkeurig omschreven?

Bij de opening: 1SA of 2SA
Bij het antwoord: een 1SA antwoord óf een limietbod

In het eerste geval is de antwoorder de baas van de bieding, in het tweede geval de openaar.

Spelen: De tweede man (m/v)
We kennen de Derde man nog als degene die als voorlaatste in een slag moet bijspelen en ook de uitdrukking de derde man doet wat hij kan. Logischerwijs is de 'tweede man' degene die het éérst moet bijspelen op een voorgespeelde kaart en hij is dus de partner van de vierde man die als laatste bijspeelt en in de positie zit waar hij kan bepalen of hij de slag al dan niet gaat maken. Ook voor de tweede man is er een gulden regel: Tweede man láág !

Dat slaat bijvoorbeeld op de volgende situaties.
6
 
V54
 
B62
N
W --|-- O
Z
?
 
7
 
Leider Zuid speelt 7 voor. Als West moet je nu 2 bijspelen. Je gaat er van uit dat in de blinde de Vrouw wordt gezet en dan is het bijspelen van de Boer natuurlijk zonde.
Leider Zuid speelt 7 voor. Als West moet je nu 2 bijspelen. Je gaat er van uit dat in de blinde de Vrouw wordt gezet en dan is het bijspelen van de Boer natuurlijk zonde.
V54
7
B62
?
V54
7
B62
?
7
 
V54
 
B62
N
W --|-- O
Z
A93
 
H1087
 
Na 7-2-V-A zit West nog met B6 achter H108. en maak je nog een slag. Wordt de Vrouw niet gezet, dan kan partner Oost de slag winnen met 9. In beide gevallen maakt de verdediging 2 slagen. Als West op 7 de Boer bijspeelt maken OW alleen A
Na 7-2-V-A zit West nog met B6 achter H108. en maak je nog een slag. Wordt de Vrouw niet gezet, dan kan partner Oost de slag winnen met 9. In beide gevallen maakt de verdediging 2 slagen. Als West op 7 de Boer bijspeelt maken OW alleen A
V54
H1087
B62
A93
V54
H1087
B62
A93
Nog een voorbeeld:
8
 
V82
 
A103
N
W --|-- O
Z
H95
 
B764
 
Zuid begint met 4. Als West 3 bijspeelt maken OW 3 slagen. Oost neemt ooit de Vrouw met de Heer (en/of de 8 met de 9). West zit daarna nog met A10 achter de Boer van Zuid. Als West de 10 of Aas zou bijspelen hoeft de leider maar maar twee slagen te verliezen.
Zuid begint met 4. Als West 3 bijspeelt maken OW 3 slagen. Oost neemt ooit de Vrouw met de Heer (en/of de 8 met de 9). West zit daarna nog met A10 achter de Boer van Zuid. Als West de 10 of Aas zou bijspelen hoeft de leider maar maar twee slagen te verliezen.
V82
B764
A103
H95
V82
B764
A103
H95
De regel 'Tweede man laag' hoef je natuurlijk niet tot in het absurde toe te passen. Het gezonde verstand blijft voorop staan en als er een goede reden is om een slag goed koop te nemen, hoef je dat niet te laten.
9
 
1032
 
B7
N
W --|-- O
Z
?
 
4
 
Zuid begint met 4. Hier doet West er goed aan om direct te Boer te spelen.
Zuid begint met 4. Hier doet West er goed aan om direct te Boer te spelen.
1032
4
B7
?
1032
4
B7
?
10
 
V7
 
H43
N
W --|-- O
Z
?
 
2
 
Zuid speelt 2. In een troefcontract valt er veel voor te zeggen om de slag te pakken met de Heer. De kleur zou zó verdeeld kunnen zitten:
Zuid speelt 2. In een troefcontract valt er veel voor te zeggen om de slag te pakken met de Heer. De kleur zou zó verdeeld kunnen zitten:
V7
2
H43
?
V7
2
H43
?
11
 
V7
 
H43
N
W --|-- O
Z
B1086
 
A952
 
Hier moet West (troefcontract in een andere kleur) direct nemen. Anders wordt de Vrouw een slag, waarna leider de Aas speelt en de andere vertroeft. Je maakt H nooit meer.
Hier moet West (troefcontract in een andere kleur) direct nemen. Anders wordt de Vrouw een slag, waarna leider de Aas speelt en de andere vertroeft. Je maakt H nooit meer.
V7
A952
H43
B1086
V7
A952
H43
B1086
'Tweede hand laag' geldt ook niet als er een honneur wordt voorgespeeld:
12
 
A843
 
H9
N
W --|-- O
Z
?
 
V
 
Zuid speelt V en nu moet West de Heer leggen: honneur op honneur. Dat levert een slag op als er bij Oost iets promoveert.
Zuid speelt V en nu moet West de Heer leggen: honneur op honneur. Dat levert een slag op als er bij Oost iets promoveert.
A843
V
H9
?
A843
V
H9
?
13
 
A843
 
H9
N
W --|-- O
Z
1065
 
VB82
 
Kijk maar: Na Vrouw-Heer-Aas harten naar de Boer is Oosts 10 tot slag gepromoveerd. Wanneer West V niet dekt, laat de leider de slag doorlopen en maken OW geen enkele slag in harten.
Kijk maar: Na Vrouw-Heer-Aas harten naar de Boer is Oosts 10 tot slag gepromoveerd. Wanneer West V niet dekt, laat de leider de slag doorlopen en maken OW geen enkele slag in harten.
A843
VB82
H9
1065
A843
VB82
H9
1065


Tip
In principe speelt de tweede man laag maar wel honneur op honneur.
Let wel op dat je niet een zekere slag verliest door laag te spelen.


Spelregel: Ethiek
Communiceren bij bridge dient uitsluitend te gebeuren door via het doen van biedingen en het spelen van kaarten. Mimiek en commentaar hoort niet in het bridgespel thuis. Een bod begeleiden met het demonstratief dichtvouwen van de kaarten, met het hoofd schudden of zuchten als partner een onhandige kaart naspeelt, opmerkingen over bied- en spelverloop, zijn allemaal overtredingen op de gedragsregels en kunnen 'bestraft' wordt.

Mocht een speler op dergelijke wijze ongeoorloofde wijze informatie van zijn partner opvangen, dan moet hij zorgvuldig vermijden om hieruit enig voordeel te trekken.
14
W

pas
pas
N
1
1
pas
O
pas
pas
pas
Z
1
3SA
843
V10742
B94
86
West moet uitkomen tegen 3SA. Stel nu dat Oost na de opening aan Zuid heeft gevraagd: "Zijn de klaveren echt?". Dat is een dubieuze vraagstelling, waar mogelijk de suggestie van uit zou kunnen gaan dat Oost een klaverstart wel ziet zitten.
West moet uitkomen tegen 3SA. Stel nu dat Oost na de opening aan Zuid heeft gevraagd: "Zijn de klaveren echt?". Dat is een dubieuze vraagstelling, waar mogelijk de suggestie van uit zou kunnen gaan dat Oost een klaverstart wel ziet zitten.
Als West nu zou starten met (een heel onlogische start) lijkt het sterk op dat West uit de vraag van Oost geconcludeerd dat die in in klaveren tegen zit en dat hij de 'hint' begrepen heeft. Als dat inderdaad het geval is kan dat voor de arbiter reden zijn om in te grijpen.

Variëren van tempo
In een ideale bridgewedstrijd wordt elk bod in hetzelfde tempo gedaan elk elke kaart in hetzelfde tempo gespeeld. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Bij bridge kan op elk moment een probleem opduiken. Om dat probleem zo goed mogelijk op te lossen is denkwerk nodig. Variatie in tempo is onvermijdelijk en ook niet strafbaar. Wat echter niet mag is conclusies trekken uit een denkpauze. Een voorbeeld:
15
W

1
2
N

pas
...pas
O

1
pas
Z
1
2
??
84
A32
A7
HV10643
Als Zuid heb je 1 geopend en nog eens 2 geboden. Daarmee heb je je hand verteld. Het normale bod op 2 is dus pas.
Als Zuid heb je 1 geopend en nog eens 2 geboden. Daarmee heb je je hand verteld. Het normale bod op 2 is dus pas.
Stel nu dat Noord op 2 uitgebreid heeft zitten nadenken en Zuid daarna nog 3 biedt. Het zou heel goed kunnen zijn dat Zuid uit het lange nadenken van Noord heeft geconcludeerd dat Noord wel 'iets' zal hebben en daarom dus 3 biedt. Dat mag niet. Je mag alleen bieden op informatie die 'legaal' dus via het bieden is verkregen en niet op informatie buiten het bieden om.

Als zoiets gebeurt (iemand zit lang na te denken, past dan waarna zijn partner nog iets biedt) kunnen de tegenstanders het beste de arbiter even roepen. Die zal de feiten vaststellen (hoe was het biedverloop, is er werkelijk lang nagedacht etc). Hij zal dan na afloop van het spel vaststellen of 3 wel of niet gebaseerd op de denkpauze. In bovengeschetste situatie zal hij dat waarschijnlijk niet toestaan. Het eindcontract wordt dan 'teruggedraaid' naar 2 en de arbiter zal bepalen wat de score wordt.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet nagedacht mag worden, en ook niet dat na elke denkpauze (gevolgd door pas) er niet meer geboden zou mogen worden:
16
W

1
2
N

pas
...pas
O

1
pas
Z
1
2
??
84
A2
A7
HVB10643
Hier zal de arbiter een eventueel 3 bod ook na een denkpauze van Noord wél toestaan. Met acht slagen in de hand is een zelfstandig 3 bod gerechtvaardigd. Criterium is of het bod logischerwijs ook zónder een denkpauze van partner gedaan zou zijn.
Hier zal de arbiter een eventueel 3 bod ook na een denkpauze van Noord wél toestaan. Met acht slagen in de hand is een zelfstandig 3 bod gerechtvaardigd. Criterium is of het bod logischerwijs ook zónder een denkpauze van partner gedaan zou zijn.
Het bieden na een 'denkpas' van partner kan tot hooglopende ruzie leiden. Wanneer de tegenstanders de arbiter roepen voelt de eventuele overtreder zich al snel beschuldigd van 'vals spel'. Dat is ten onrechte. De spelregels schrijven voor dat je geen bod mag doen dat mogelijk op een denkpauze van partner is gebaseerd, en het is de arbiter die dat moet beoordelen, niet de spelers zelf. Het is mogelijk dat een bod wordt afgekeurd, ook al weet je zeker dat je dat bod altijd gedaan zou hebben. Met 'vals spel' heeft dat niets te maken.

Ook zul je 'amateur-arbiters' tegenkomen die beweren dat je na een denkpauze-pas van partner nooit meer zou mogen bieden: ook onzin, het gaat er immers alleen om of je in zo'n situatie ook zonder 'verboden' informatie (de denkpauze) dat bod gedaan zou hebben.

Dit is moeilijke materie, die nogal eens tot scheve gezichten leidt. Hoe moeilijk (maar ook logisch) het is, bljkt uit de volgende situatie. Stel je voor dat NZ op soepele manier een contract van 4 hebben geboden: ze hebben een fit en voldoende punten voor de manche. Als nu OW bijvoorbeeld hebben tussen geboden kunnen die bij gunstige verdeling ook met betrekkelijk weinig punten 5 bieden in de veronderstelling dat gedoubleerd redden goedkoper is dan NZ hun 4 laten maken.
17
W

2
pas
pas
N

3
pas
??
O

pas
5
Z
1
4
...pas

Zuid heeft een poosje zitten nadenken en past uiteindelijk.
Mag Noord nu niet meer bieden gezien de denkpauze en van Zuid?

Zuid heeft een poosje zitten nadenken en past uiteindelijk.
Mag Noord nu niet meer bieden gezien de denkpauze en van Zuid?
Waarom zou Zuid hebben zitten nadenken? Zijn partij heeft voldoende punten voor de manche en nu wordt er door OW uitgenomen met een redbod. Het logische vervolg is nu dat NZ ofwel doubleren of nog 5 bieden, en over die beslissing heeft Zuid zitten nadenken. Uiteindelijk past hij, hetgeen dan zoveel betekent als 'Ik weet niet wat verstandig is, beslis jij maar....'

En natuurlijk zal elke (goede) arbiter in deze situatie Noord nu alsnog laten bieden.
Tip: Eert uw Partner.
Bij het tegenspel is het zaak dat een partnerschap zo goed mogelijk tracht samen te werken. De tegenspelers moeten als het ware gezamenlijk een plan maken om het contract down te spelen. Wanneer beide spelers hun eigen plan maken gaat dat mis. In dat kader is het verstandig om de kleur terug te spelen die partner is uitgekomen. Een voorbeeld:

17
A853
HV3
87
HB104
W

p
p
N
1
2
p
O
p
p
p
Z
1
4
N
W --|-- O
Z
107
A96
1063
A9852
   
West komt uit met 6. De leider legt B in de dummy voor jouw A. Wat speel je na? Klaveren na oogt niet zo aantrekkelijk, maar is toch het beste. Partner is ondanks Noords klaveren opening met gestart. Kennelijk denkt hij dat op die manier slagen gemaakt kunnen worden.
A853
HV3
87
HB104
107
A96
1063
A9852
West komt uit met 6. De leider legt B in de dummy voor jouw A. Wat speel je na? Klaveren na oogt niet zo aantrekkelijk, maar is toch het beste. Partner is ondanks Noords klaveren opening met gestart. Kennelijk denkt hij dat op die manier slagen gemaakt kunnen worden.
Denk niet dat hij zich wel vergist zal hebben. Werk met hem méé en werk hem niet tégen. De kleur is hier hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op een singleton. Speel dus klaveren na, geef hem die introever, waarop hij je met A aan slag kan brengen (zie bijlage over signaleren) voor een tweede introever, waardoor het contract soepeltjes sneuvelt.

Als je er bij voorbaat van uitgaat dat partner zich wel vergist zal hebben en je iets anders gaat proberen, wordt het contract mogelijk wel gemaakt. Ga er dus vanuit dat partner zich niét vergist, want dat is véél beter voor het partnerschap

Het discussieert ook veel makkelijker, van jouw kant uit gezien:
Als het inderdaad een singleton was en je probeerde iets anders komt de vraag waarop maar moeilijk antwoord is te geven:
'Waarom kwam je geen klaver terug? Met mijn uitkomst vroeg ik toch om een introever, nu Noord ze geboden had?'
Of, als het géén singleton was, maar bv V (kleintje belooft plaatje) en je kwam wél klaveren terug:
'Ik dacht dat je een singleton had, nu je in Noords geboden kleur uitkomt.'

Tip
Speel partners uitkomst kleur terug.
Afwijken van deze regel doe je alleen als je daar een zéér dringende reden voor hebt.


Op zijn Frans Points et Competitions
Als je op een club in Frankrijk gaat spelen krijg je voor elk daar gespeelde wedstrijd, afhankelijk van de behaalde plaats, de zogenoemde Points Experts. Hoe hoger op de ranglijst hoe meer punten. Centraal bij de franse Bridgebond wordt je totaal aan PE bijgehouden. Per 1 juli wordt de balans opgemaakt, en wordt je ingedeeld in een bepaalde sterkteklasse. De laagste klasse is 4e Serie Trèfle, 4e Serie Careau enzovoort tot de hoogste: 1e Serie Pique. Tevens is aan elke klasse een Indice Valeur (IV) verbonden, een getal vanaf 20 dat als een rating de aanduiding is voor je speelsterkte. Wie bijvoorbeeld 70.000 PE heeft verzameld, wordt ingedeeld in 2e Serie Trèfle en krijgt een IV van 44.

Wat heb je daar eigenlijk aan? Welnu, de IV wordt vaak gebruikt als maatstaf om spelers in een wedstrijd naar sterkte in te delen. Sommige clubs hebben middagen waar alleen spelers van 3e en 4e Serie mogen spelen; sterkere spelers worden geweerd. Ook op incidentele toernooien (Festivals, zoals ze hier heten) zijn er vaak aparte prijzen voor de verschillende speelsterktes

Maar het meest wordt de IV gebruikt voor de indeling in de regio-competitie, die geheel los staat van de door een club georganiseerde wedstrijden. Een bridgeregio wordt hier overigens Comité g enoemd (bv Comité Languedoc-Roussillon). Deze competities worden in 3 speelsterktes gespeeld: Promotion, Honneur en Excellence en de indeling in een sterkte klasse gebeurt naar gezamenlijke IV van paar of viertal.

Viertal? Jazeker. Hoewel je bridge natuurlijk als paar speelt, is er een wedstrijdvorm waarbij j e met 2 paren inschrijft, een viertal, dat in een ronde een aantal (10-16) borden tegen één ander viertal speelt. Het ene paar speelt de borden in de NZ richting, het ander paar van het viertal dezelfde borden in de OW richting en na afloop wordt berekend welke viertal het beste resultaat heeft gehaald.

In elk van deze klassen is er een ruime keus aan competities. Een schema:
Paren Open Mixte Dames Open Senior Open Mixte   Esperance
Viertallen Open Mixte Dames Open Senior Open Mixte Interclub Esperance
Samenstelling van een Paar:
Open - Vrij. Mixte - 1 dame/1 heer. Dames: 2 Dames. Senior: 55+. Esperance: Cursisten
Interclub: alle spelers van het viertal moeten tot dezelfde club horen.


Een voorbeeld van het verloop van de Epreuve Mixte Promotion par Paire in het Comité Languedoc-Roussillon:

Eerste ronde: 4 november op 3 plaatsen: Pézenas, Montpellier en Nimes. Je speelt zo dicht mogelijk bij huis. Dit is een wedstrijd van een dag, Typisch spelen daar zo'n 26 paren waarvan de 13 hoogst geëindigde paren verder mogen naar de volgende ronde. De andere paren vallen af en zijn verder uit de race.

De tweede ronde (halve finale LR) wordt gespeeld op 25 november, op 2 plaatsen: Castries en Agde. Ook hier valt ongeveer de helft af en gaat de rest door naar de finale Comité.

De Finale LR duurt 2 dagen en wordt in 2006 in Sète gespeeld. Daar valt dus het kampioenschap van de LR te winnen. Bovendien gaan er ongeveer 12 paren door naar de volgende stap. Dat is de Finale de Ligue op 6 en 7 januari, in Toulouse, samen met spelers uit het Comité Pyrenées. Ligue PY-LR bestaat dus uit het Comité LR en het Comité PY. Tijdens de Ligue wedstrijden valt een kwalificatie voor deelname aan de Final National in Parijs te winnen: plm 6 paren zullen voor LR-PY mogen uitkomen.

Met de viertallen wedstrijden gaat het net zo: eerst wedstrijden dichtbij, en als je wint raak je steeds verder van huis......
Quiz (Acol)
18
W

pas
pas
N

1
4
O

pas
pas
Z
1
2SA
??
AH3
A4
HV43
H1092
Wat bied je en wie is de Baas?
Wat bied je en wie is de Baas?
Pas. Met 2SA heb je je hand verteld: een SA verdeling met 18-19 punten. Op basis van die informatie wil West (de Baas) 4 spelen en die beslissing heb je te respecteren, nu je niets extras hebt.
19
W

pas
N

4
O

pas
Z
1
??
6
AH543
AHB63
H5
Wat bied je en wie is de Baas?
Wat bied je en wie is de Baas?
4SA. Tegen over een minimale opening van 13-14 punten wil West de manche spelen, en heeft daarvoor precies openingskracht. Waarschijnlijk heb je in harten en ruiten geen verliezers. Als partner 1 of 2 zwarte Azen heeft is slem binnen bereik. Oost is de Baas.
20
W

pas
N
1
1SA
O
pas
pas
Z
1
??
AB762
B10432
6
82
Wat bied je en wie is de Baas?
Wat bied je en wie is de Baas?
2. heeft een SA verdeling met 12-14 punten. Jij prefereert troef boven een SA contract. Bied dus 2 om partner te laten kiezen uit harten of schoppen. Partner mag niet alsnog naar de manche gaan: Híj is gelimiteerd, dus jij bent de Baas.
21
W

pas
pas
N

1
2SA
O

pas
pas
Z
1
1SA
??
A32
H8
V76
AB943
Wat bied je en wie is de Baas?
Wat bied je en wie is de Baas?
3SA. Na jouw omschrijvende 1SA is partner (Noord) de Baas van de bieding. Met 2SA schakelt hij jou weer in en vraagt om met een maximale hand 3SA te bieden. Met je 14 punten is dat het geval.


22
 
HV43
 
5
N
W --|-- O
Z
?
 
?
 
West speelt 5 voor.
Welke kaart leg je in Noord?
West speelt 5 voor.
Welke kaart leg je in Noord?
Als je 3 bijspeelt kan de leider de slag goedkoop nemen met de Boer. Om dat te voorkomen moet je dus een honneur inleggen. OW maken dan maar 1 slag in deze kleur.
HV43
10762
985
AB
HV43
?
5
?
23
 
HB64
 
7
N
W --|-- O
Z
?
 
?
 
In een schoppencontract speelt West 7 voor.
Welke kaart leg je in Noord?
In een schoppencontract speelt West 7 voor.
Welke kaart leg je in Noord?
Speel gewoon 2e hand laag. Als de leider klein legt maakt partner de slag met de 8 en blijf je zelf met HB achter V10 zitten.
HB64
985
V107
A32
HB64
?
7
?
24
 
108
75
 
?
N
W --|-- O
Z
AH43
 
?
 
In een schoppencontract speelt de leider uit Noord 5 uit de dummy voor.
Welke kaart leg je als Oost?
In een schoppencontract speelt de leider uit Noord 5 uit de dummy voor.
Welke kaart leg je als Oost?
Er liggen maar 2 harten in de dummy én troeven. Je kunt dus maar 2 slagen maken. Incasseer deze 2 slagen, voor Zuid deze verliezers wegwerkt.
108
75
V98
B1062
AH43
108
75
?
?
AH43
25
 
43
V93
 
?
N
W --|-- O
Z
5
HB6
 
?
 
In een schoppencontract speelt de leider uit Noord 3 uit de dummy voor.
Welke kaart leg je als Oost?
In een schoppencontract speelt de leider uit Noord 3 uit de dummy voor.
Welke kaart leg je als Oost?
Gewoon 2e hand laag. Als de leider de Aas legt zit je met HB achter V9 en als hij klein speelt maakt Oost de 10.
43
V93
A854
1072
5
HB6
43
V93
?
?
5
HB6

Begin bladzijde

Je kunt alle antwoorden tegelijk (on)zichtbaar maken, bv als je de pagina wilt printen: