Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Hoofdstuk 12
Bieden: Herwaardering Spelen: Verliezers/Winners Regel: Stop !
Tip: Zwijgen is Goud Frans: Punten tellen Quiz

Bieden. Herwaardering
Het eerste wat een bridger doet als hij zijn kaarten geteld en gesorteerd heeft, is het tellen van de punten. Punten tellen is een hulpmiddel, maar ook niet méér dan dat, om de kracht van de hand te bepalen. Voor de speelkracht zijn niet alleen de honneurs zaligmakend; ook korte en lange kleuren kunnen waardevol zijn en bijdragen aan de kracht van de hand. Aan het begin van de bieding is dat moeilijk te schatten. Zo zijn korte kleuren alleen van waarde in een troefcontract, en dus moet er een troeffit zijn, voor er sprake is van extra waarde
1
Contract 4
H842
4
AH763
A42
N
W --|-- O
Z
AV763
953
84
H65
   

Hier wordt 4 eenvoudig gemaakt met samen slechts 23 punten. Dat komt mede door de singleton harten in West. Die zorgt er voor dat Oost zijn 2e en 3e hartenverliezer kan troeven. De singleton blijkt dus heel waardevol. Bij een gunstige troefverdeling (3-2) maak je zelfs een overslag.
H842
4
AH763
A42
AV763
953
84
H65

Hier wordt 4 eenvoudig gemaakt met samen slechts 23 punten. Dat komt mede door de singleton harten in West. Die zorgt er voor dat Oost zijn 2e en 3e hartenverliezer kan troeven. De singleton blijkt dus heel waardevol. Bij een gunstige troefverdeling (3-2) maak je zelfs een overslag.
Ter vergelijking:
2
Contract ??
H842
4
AH763
A42
N
W --|-- O
Z
953
AV763
84
H65
   

De hand van West is hetzelfde als in 1. Bij Oost hebben we de harten en schoppen verwisseld. Nu is er geen fit, en ondanks hetzelfde aantal punten is een manche veel te hoog gegrepen
H842
4
AH763
A42
953
AV763
84
H65

De hand van West is hetzelfde als in 1. Bij Oost hebben we de harten en schoppen verwisseld. Nu is er geen fit, en ondanks hetzelfde aantal punten is een manche veel te hoog gegrepen
Korte kleuren worden dus pas waardevol als het zeker is dat je een troefcontract gaat spelen. Om die reden kun je, als een fit gevonden is, je hand opwaarderen voor het bepalen van het eindcontract door punten bij te tellen voor de korte kleuren.

Punten bij tellen voor korte kleuren ingeval van fit:
 • Doubleton: 1 punt
 • Singleton: 2 punten
 • renonce: 3 punten
 • We kijken nog eens naar bovenstaande Westhand:
  3
  W
  1
  ??
  N
  pas
  O
  1
  Z
  pas
  H842
  4
  AH763
  A42
  Na het 1 bod van partner is de fit gevonden. en mag je 2 punten bijtellen voor de singleton harten. Je komt dan op 16 punten en dat is genoeg om naar 3 te springen.
  Na het 1 bod van partner is de fit gevonden. en mag je 2 punten bijtellen voor de singleton harten. Je komt dan op 16 punten en dat is genoeg om naar 3 te springen.
  4
  W
  1
  ??
  N
  pas
  O
  1SA
  Z
  pas
  H842
  4
  AH763
  A42
  Hier is er geen fit en mag je dus (nog) geen punten bij tellen. Je hebt zelf 14 punten en partner belooft 6-9: geen reden om een manche te willen spelen. Pas op 1 SA.
  Hier is er geen fit en mag je dus (nog) geen punten bij tellen. Je hebt zelf 14 punten en partner belooft 6-9: geen reden om een manche te willen spelen. Pas op 1 SA.
  ?> De neiging om direct punten bij te tellen voor een korte kleur moet je soms onderdrukken:
  5
  W
  N
  O
  1
  Z
  ??
  AB762
  H1082
  V1043
  -
  Wie meteen 3 punten bijtelt voor de renonce klaveren zal misschien geneigd zijn een informatie doublet op 1 te geven. Dat is niet goed want het is immers nog niet zeker dat er een fit is.
  Wie meteen 3 punten bijtelt voor de renonce klaveren zal misschien geneigd zijn een informatie doublet op 1 te geven. Dat is niet goed want het is immers nog niet zeker dat er een fit is.
  Stel dat partner 12 punten heeft en een goede klaverdekking; hij zal dan op jouw doublet 3SA bieden en dat is te hoog. Doublet is dus dubieus: volg liever 1. Als later een fit mocht worden gevonden kun je altijd nog opwaarderen.

  Het bijtellen van punten voor korte kleuren moet overigens met beleid gebeuren. Wanneer de singleton een honneur is verliest die honneur min of meer zijn waarde en moet je dubbel-telling voorkomen.
  6
  W
  1
  ??
  N
  pas
  O
  1
  Z
  pas
  H842
  V
  AH763
  B42
  13 kaartpunten. Reken niet 2 punten voor V plus nog eens 2 punten voor de singleton. Als partner hartens moet vertroeven is de Vrouw waardeloos: de hand blijft gewoon 13 punten waard en niet meer.
  13 kaartpunten. Reken niet 2 punten voor V plus nog eens 2 punten voor de singleton. Als partner hartens moet vertroeven is de Vrouw waardeloos: de hand blijft gewoon 13 punten waard en niet meer.


  Onthoudt
  Tel geen punten bij als je singleton een Heer, Vrouw of Boer is

  Overigens hoeft herwaardering niet alleen beperkt te blijven tot de korte kleuren. Ook honneurs kunnen tijdens het bieden meer of minder waard worden.
  7
  HB7
  82
  AH43
  V1042
  Natuurlijk open je met je 13 punten: 1. Maar wanneer je linker tegenstander 1 volgt, dalen je HB in waarde. Gezien het volgbod is de kans levensgroot dat AV achter jouw HB zitten en dan maak je wellicht geen enkele schoppenslag
  Natuurlijk open je met je 13 punten: 1. Maar wanneer je linker tegenstander 1 volgt, dalen je HB in waarde. Gezien het volgbod is de kans levensgroot dat AV achter jouw HB zitten en dan maak je wellicht geen enkele schoppenslag
  Veel gunstiger is het als je linker tegenstander past en je rechter tegenstander 1 van een bod je partner 1 biedt. Nu zit je waarschijnlijk met HB achter zijn AV en in dat geval maak je waarschijnlijk 2 slagen. Voor de speelkracht van je hand speelt dat een slok op een borrel. Houd dus bij de herwaardering ook rekening met het biedverloop.
  Spelen: Verliezers tellen.
  Het maken van een speelplan in een troefcontract wordt door veel bridgers moeilijk gevonden. Het tellen van verliezers is een groot struikelblok. Verliezers tel je per kleur en houdt dan rekening met een ongunstig zitsel.

  8
   
  AV76
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  B10943
   
  In deze troef kleur tel je één verliezer. Je zou een slag aan de Heer kunnen verliezen. Wie er vanuit gaat dat die wel goed zal zitten is te optimistisch.
  In deze troef kleur tel je één verliezer. Je zou een slag aan de Heer kunnen verliezen. Wie er vanuit gaat dat die wel goed zal zitten is te optimistisch.
  AV76
  B10943
  ?
  ?
  AV76
  B10943
  ?
  ?
  Met hele kleine kansen hoef je echter geen rekening te houden
  9
   
  8743
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  AHV65
   
  Je telt 0 verliezers in deze kleur. Als alle 4 ontbrekende kaarten bij West zouden zitten zou je een slag kunnen verliezen, maar de kans op een 4-0 is maar 10%, dus daar hoef je niet van uit te gaan.
  Je telt 0 verliezers in deze kleur. Als alle 4 ontbrekende kaarten bij West zouden zitten zou je een slag kunnen verliezen, maar de kans op een 4-0 is maar 10%, dus daar hoef je niet van uit te gaan.
  8743
  AHV65
  ?
  ?
  8743
  AHV65
  ?
  ?
  Bij het tellen van de verliezers wordt de dummy mee gewogen
  10
   
  HV6
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  B94
   
  Je telt 1 verliezer: Dank zij HV in de dummy raak je alleen een slag aan de Aas kwijt.
  Je telt 1 verliezer: Dank zij HV in de dummy raak je alleen een slag aan de Aas kwijt.
  HV6
  B94
  ?
  ?
  HV6
  B94
  ?
  ?
  Eventuele introevers die je kunt maken in de dummy moet je nog je niet meetellen:
  11
   
  84
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  A932
   
  Vanuit de hand tel je 3 klaver verliezers. Wellicht kun je na het ] afgeven van een slag een of twee slagen troeven in de dummy, maar dan ben je al bezig met het volgende onderwerp: het wegwerken van verliezers. Eérst moeten ze geteld worden, kleur voor kleur. Pas daarna denken we aan het wegwerken.
  Vanuit de hand tel je 3 klaver verliezers. Wellicht kun je na het ] afgeven van een slag een of twee slagen troeven in de dummy, maar dan ben je al bezig met het volgende onderwerp: het wegwerken van verliezers. Eérst moeten ze geteld worden, kleur voor kleur. Pas daarna denken we aan het wegwerken.
  84
  A932
  ?
  ?
  84
  A932
  ?
  ?

  Verliezers wegwerken.

  Als je de verliezers in elke kleur geteld hebt kun je je gaan bezig houden met het wegwerken van het teveel aan verliezers. Daarvoor zijn er verschillende manieren.

  Weggooien op hoge kaarten in een andere kleur

  12
   
  987
  AHV3
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  A42
  6
   
  Stel dat west tegen een schoppen contract uitkomt met H. Na het opengaan van de dummy kijk je aan tegen twee verliezers in harten. Die kunnen weg op de hoge klaveren van de dummy. Neem direct A en speel 6 naar Aas. Op HV kunnen de kleine harten weg. Wanneer OW weer harten spelen kun je in Zuid troeven.
  Stel dat west tegen een schoppen contract uitkomt met H. Na het opengaan van de dummy kijk je aan tegen twee verliezers in harten. Die kunnen weg op de hoge klaveren van de dummy. Neem direct A en speel 6 naar Aas. Op HV kunnen de kleine harten weg. Wanneer OW weer harten spelen kun je in Zuid troeven.
  987
  AHV3
  A42
  6
  ?
  ?
  987
  AHV3
  A42
  6
  ?
  ?

  Troeven aan de korte kant

  13
  Contract 6
  Uitkomst V
  H87
  654
  84
  A9432
  N
  W --|-- O
  Z
   
  AVB109
  AHV
  A932
  6
  Van uit de hand van de leider gezien, tel je 3 ruitenverliezers. Om 6 te maken moet je er dus 2 wegwerken en dat kan door ze te troeven in de dummy. Je moet dan natuurlijk niet beginnen met troeftrekken. Win de uitkomst met de Aas en speel ruiten naar de Aas, en speel een ruiten om weg te geven. Als OW klaveren doorspelen troef je, en troeft een ruiten in de dummy. Terug met harten naar de Aas en ook de laatste ruiten getroefd. Pas daarna trek je de troeven
  H87
  654
  84
  A9432
  AVB109
  AHV
  A932
  6
  Van uit de hand van de leider gezien, tel je 3 ruitenverliezers. Om 6 te maken moet je er dus 2 wegwerken en dat kan door ze te troeven in de dummy. Je moet dan natuurlijk niet beginnen met troeftrekken. Win de uitkomst met de Aas en speel ruiten naar de Aas, en speel een ruiten om weg te geven. Als OW klaveren doorspelen troef je, en troeft een ruiten in de dummy. Terug met harten naar de Aas en ook de laatste ruiten getroefd. Pas daarna trek je de troeven

  Wegwerken in de kleur zelf (bv snijden)

  In eerste instantie tel je deze kleur voor 3 verliezers. Bij een ongunstig zitsel (AV bij West) verlies je immers 3 slagen.
  14
   
  543
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  HB7
   
  Maar er is hoop: Als AV bij Oost zitten, maak kun je 2 slagen maken, als West (of jij zelf vanuit Noord) deze kleur aanspeelt. En als de Aas bij Oost zit en de Vrouw bij West maak je altijd nog één slag.
  Maar er is hoop: Als AV bij Oost zitten, maak kun je 2 slagen maken, als West (of jij zelf vanuit Noord) deze kleur aanspeelt. En als de Aas bij Oost zit en de Vrouw bij West maak je altijd nog één slag.
  543
  HB7
  ?
  ?
  543
  HB7
  ?
  ?
  Om verliezers weg te vertroeven moet je wellicht het troeftrekken uitstellen.
  Maak een speelplan zodra de dummy open gaat !
 • Tel je verliezers
 • Bedenk hoe je ze kunt wegwerken
 • speel dan pas een kaart uit de dummy en kijk wat Oost doet
 • Stel zonodig je speelplan bij.

 • Spelregel: Stop!
  In het vorige hoofdstuk hebben we het gehad over het blauwe Alert kaartje in de biddingbox. In hetzelfde vakje zit nog een kaart die regelmatig gebruikt wordt: de Stop kaart.
  Deze kaart wordt gebruikt bij het doen van een sprongbod. Als je een sprongbod gaat doen, leg je éérst de Stop kaart op tafel en dan het sprongbod. De Stop-regel schrijft voor dat de volgende speler een pauze van 8-10 seconden moet nemen voor dat hij een bieding doet. Als de tijd verstreken is moet je het Stopkaartje weer weghalen en mag de volgende speler bieden.

  Wat is het nut van deze regel?
  15
  W

  3
  N

  pas
  O

  pas
  Z
  1
  ??
  A43
  2
  HV65
  AH1074
  Na jouw opening volgt West met 3. Noord legt à tempo een paskaartje neer, en jij besluit ook te passen. Een verstandige beslissing, want partner had niks, je kunt zelf geen contract spelen en 3 gaat ééntje down.
  Na jouw opening volgt West met 3. Noord legt à tempo een paskaartje neer, en jij besluit ook te passen. Een verstandige beslissing, want partner had niks, je kunt zelf geen contract spelen en 3 gaat ééntje down.
  Stel dat noord een tijd heeft nagedacht alvorens te passen. Jij besluit nu om 3SA te bieden in de hoop dat hij wat punten heeft en de hartenkleur opvangt. Weer blijkt dat een juiste beslissing want je maakt snel 9 slagen. Dit is de dummy
  16
  W

  3
  N

  pas
  O

  pas
  Z
  1
  ??
  95
  VB975
  A84
  V65
  Wat je gedaan hebt is niet toegestaan. Je bod mag niet geïnspireerd worden door een denkpauze van je partner (zie ook hoofdstuk 10 - Ethiek). Wie met deze hand wil 3SA bieden moet dat zowel na aan snelle als een langzame pas pas van partner doen. Bieden op de aanname dat wegens de denkpauze partner wel iets zal hebben druist in tegen de ethiek van het spel en is daarom verboden.
  Wat je gedaan hebt is niet toegestaan. Je bod mag niet geïnspireerd worden door een denkpauze van je partner (zie ook hoofdstuk 10 - Ethiek). Wie met deze hand wil 3SA bieden moet dat zowel na aan snelle als een langzame pas pas van partner doen. Bieden op de aanname dat wegens de denkpauze partner wel iets zal hebben druist in tegen de ethiek van het spel en is daarom verboden.
  Het zou mooi zijn als iedereen altijd in hetzelfde tempo zou bieden. Dan zou het geschetste probleem zich niet voordoen. Bridge is echter een denksport en dus is het in veel biedverlopen begrijpelijk dat een speler wat tijd nodig heeft. De ervaring is dat dit met name het geval is na een sprong (tussen) bod, want dan heb je vaak extra tijd nodig om je te bezinnen op de veranderde biedsituatie. De Stop-regel heeft tot doel de speler die geconfronteerd wordt met het sprongbod rustig te laten nadenken zonder dat zijn partner daar conclusies uit kan trekken.

  In bovenstaande biedsituatie moet Noord dus ook met nul punten een (verplichte) denkpauze nemen alvorens te passen. Zuid mag doen wat hij wil, doubleren, passen, 3SA of iets anders bieden, maar zijn actie zal alleen gebaseerd zijn op zijn eigen hand en niet op de 'denkpas' van zijn partner.
  Tip: Zwijgen is Goud...
  Als beide partners lange kleuren hebben, maar in geen enkele kleur een fit, spreken we van een 'misfit'.
  17
  62
  AHB76
  4
  HV1064
  N
  W --|-- O
  Z
  AB753
  3
  V10652
  83
     


  Een typische misfit. Beiden hebben biedbare kleuren, maar in geen enkele kleur is er een fit.
  62
  AHB76
  4
  HV1064
  AB753
  3
  V10652
  83


  Een typische misfit. Beiden hebben biedbare kleuren, maar in geen enkele kleur is er een fit.
  Misfit-spellen zijn moeilijk te bieden, met name als de kracht niet overhoudt. Veel spelers 'vluchten' bij een misfit maar naar een SA contract maar dat valt eigenlijk te ontraden, want door het gebrek aan communicatie kunnen kleuren vaak niet ontwikkeld worden. Meestal is het beter om in één van de lange kleuren te spelen.

  Ons advies: Zodra de misfit duidelijk is moeten de alarmbellen gaan rinkelen.
  Stop dan snel mogelijk met bieden, tenzij er sprake is van puissant sterke spellen. Voorkom dat je met zwakke handen tegen elkaar gaat opbieden.
  18
  W
  1
  2
  N
  pas
  pas
  O
  1
  ??
  Z
  pas
  AB765
  2
  65
  H10874
  Partner heeft een minimale opening met een lange hartenkleur. 2 zal een redelijk contract zijn. 3 is forcing en leidt tot een veel te hoog contract. Voor 2 is je kaart te slecht, en partner hoeft daarin niks mee te hebben. Passen dus, voor het nog erger wordt!
  Partner heeft een minimale opening met een lange hartenkleur. 2 zal een redelijk contract zijn. 3 is forcing en leidt tot een veel te hoog contract. Voor 2 is je kaart te slecht, en partner hoeft daarin niks mee te hebben. Passen dus, voor het nog erger wordt!
  19
  W
  1
  2
  N
  pas
  pas
  O
  1
  ??
  Z
  pas
  AV54
  6
  B32
  98742
  Je kunt het beste maar passen. 2 in een 4-3 fit is redelijk speelbaar. Met 2SA maak je het alleen maar erger. Je hand heeft nu tenminste nog wat troefwaarde voor de kleine harten van West.
  Je kunt het beste maar passen. 2 in een 4-3 fit is redelijk speelbaar. Met 2SA maak je het alleen maar erger. Je hand heeft nu tenminste nog wat troefwaarde voor de kleine harten van West.
  Wanneer de laatst genoemde kleur geen acceptabele speelsoort is moet je wel doorbieden. Voorbeeld:
  20
  W
  1
  2
  N
  pas
  pas
  O
  1
  ??
  Z
  pas
  AV54
  62
  B3
  98742
  Er is een 4-2 fit in ruiten, maar partner heeft met zijn bieden een 5-kaart harten beloofd. Beter is het om nu maar 2 te bieden. Een 5-2 fit is een beter contract. Hopelijk kan partner iets met je kleine troefjes doen.
  Er is een 4-2 fit in ruiten, maar partner heeft met zijn bieden een 5-kaart harten beloofd. Beter is het om nu maar 2 te bieden. Een 5-2 fit is een beter contract. Hopelijk kan partner iets met je kleine troefjes doen.


  Tip
 • Stop met misfit handen en weinig punten zo snel en laag mogelijk met bieden.
 • Zeg pas als de laatste speelsoort ook maar enigszins acceptable is.


 • Op zijn Frans: Punten tellen
  Over het tellen van de kaart punten hebben de Fransen een wat afwijkende werkwijze. In Nederland is het gebruikelijk om gewoon de kaartpunten te tellen, en gaande het biedverloop de hand op- of af- te waarderen. Niet de Fransen.

  Zij beginnen net als wij met het tellen de kaartpunten, die de de H (Honneur) punten noemen. Maar, zonder een fit af te wachten wordt de hand direct opgewaardeerd met:
 • Points D Distribution Distributie punten bijtellen voor een korte kleur
 • Points L Longeur 1 punt per 5e, 6e etc kaart in een kleur
 • Points S Soutien Fit punten in de antwoordende hand: 1 punt voor elke extra troef
 • Het telraam is dus enigszins geformaliseerd, en van afwaarderen (zoals hiervoor besproken) is helemaal geen sprake. Het is dan ook niet mijn bedoeling om de l ezer aan te moedigen deze franse telwijze te gaan hanteren.
  Integendeel: belangrijk is om de kaart te herwaarderen aan de hand van de biedingen en niet alleen punten bij te tellen, maar ook af te waarderen als er links van je geboden wordt. Maar als je je tegenstanders hoort discussiëren over het aantal punten HL of HD, dan weet je tenminste waarover het gaat.
  Quiz (Acol)
  21
  W
  pas
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  H8432
  876
  -
  AB762
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  4. Voor de renonce ruiten mag je 3 punten bijtellen. Bovendien is de 5e troef van extra waarde. Dat rechtvaardigt een manche in schoppen
  22
  W
  pas
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  AV7632
  6
  8
  AB872
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  1. De verdeling is veelbelovend, als er tenminste een fit is. Bouw het bieden langzaam op. 2 belooft een robuustere kleur en een goede opening
  23
  W
  pas
  pas
  N
  1
  1
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  ??
  843
  A872
  HV863
  7
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  3. Nu er een fit gevonden is mag je een 2 punten bijtellen voor de singleton. Dat rechtvaardigt een limietbod.
  24
  W
  1
  N
  dbl
  O
  pas
  Z
  ??
  843
  H8743
  AVB2
  8
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  4. Met zijn informatie doublet garandeert Noord hartensteun. Vanwege de singleton mag je direct de manche bieden.

  De volgende vragen hebben betrekking op een zijkleur in troefcontracten
  25
   
  HV2
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  874
   
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  2 verliezers. Je kunt maximaal 2 slagen verliezen.
  Ja. Als A bij West zit kun je 2x naar HV toe spelen en je verliest dan maar één slag: ééntje weggewerkt.
  HV2
  874
  ?
  ?
  HV2
  874
  ?
  ?
  26
   
  862
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  V93
   
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  3 verliezers.
  Ja, je verliest alleen 2 slagen als AH beiden bij Oost zitten; er is er dan één weggewerkt. Die kans is niet groot maar je kunt het altijd proberen.
  862
  V93
  ?
  ?
  862
  V93
  ?
  ?
  27
   
  A542
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  86
   
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  1 verliezer.
  Eén kleine is voor de Aas, de andere verlies je. Tel vanuit de hand.
  In de kleur zelf kan niks weggewerkt worden.
  A542
  86
  ?
  ?
  A542
  86
  ?
  ?

  28
   
  AH84
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  V932
   
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  Hoeveel verliezers tel je. Is het mogelijk in de kleur zelf er een weg te werken?
  Geen verliezers.
  Bij het normale 3-2 zitsel vallen ze onder AHV. Bij een 4-1 of 5-0 zitsel verlies je wel een slag, maar het is te pessimistisch daar vanuit te gaan.

  De kansrekening speelt hier een rol. Als er 5 van de 13 kaarten ontbreken is de kans dat ze 3-2 verdeeld zijn 68%. Een 4-1 en 5-0 zitsel heeft een kans van 28% resp 4% Zie de bijlage over waarschijnlijkheid van zitsels
  AH84
  V932
  ?
  ?
  AH84
  V932
  ?
  ?

  Begin bladzijde

  Je kunt alle antwoorden tegelijk (on)zichtbaar maken, bv als je de pagina wilt printen: