Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Hoofdstuk 1 Bieden: Opening Spelen: Speelfiguren Regel: Gedrag;
Tip: Niet zo wild!! Frans Openen Quiz

Bieden. De opening volgende: Spelen met Open kaarten

In de cursus hebben we de volgende biedafspraken over de opening gemaakt:

 • Openen van af 12 punten
 • Langste kleur eerst
 • Van 2 of 3 vierkaarten de laagste
 • Van 2 vijfkaarten de hoogste
 • 1SA belooft 15-17 punten én een SA verdeling (4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5-3-3-2)
 • Met heel sterke handen op 2 niveau openen
 • Zwakke handen (max 9 punten) én een 7+ kaart op 3 niveau openen. 

Een paar voorbeelden om te oefenen. Probeer het eerst zelf: beslis wat je gaat bieden en verifieer daana je antwoord door de muis over het diagram te bewegen.

1
AV7
H8
V9872
1063
Je bod ?
Je bod ?
Pas. 11 punten, te weinig voor een opening.
2
H83
108
AHB87
AB3
Je bod ?
Je bod ?
1SA. 16 punten en een evenwichtige verdeling.
3
87
B9872
AHV4
A5
Je bod ?
Je bod ?
1. 14 punten. Begin met je langste kleur.
4
A107
V3
AHB87
AH3
Je bod ?
Je bod ?
2SA. 21 punten en een evenwichtige verdeling.
5
AV72
HB83
V2
AB3
Je bod ?
Je bod ?
1. Van 2 vierkaarten begin je met de laagste.
zie ook: Op zijn Frans
6
AVB1082
AH7
VB
A7
Je bod ?
Je bod ?
2. 8 speelslagen, goede troef
zie ook: op zijn Frans.
7
AV762
HVB82
9
V2
Je bod ?
Je bod ?
1. Van 2 5-kaarten de hoogste
8
AVB9742
8
432
B5
Je bod ?
Je bod ?
3. Preëmptief: zwak met een 7 kaart

Op zijn Frans: 
Voorbeeld 5. De Fransen openen deze hand met 1. Een 1/1 belooft een vijfkaart.
Voorbeeld 6. De Fransen openen deze hand met 2. Daar belooft 2 of zo'n hand of een SA verdeling met 23-24 punten.
We leggen dat later uit. 
Meer over Franse openingen op 1-niveau in het 5e deel van dit hoofdstuk


Hierboven stonden allemaal mooie, duidelijke voorbeelden. Er zijn natuurlijk een heleboel handen te bedenken waarbij het helemaal niet zo duidelijk is. Soms kun je met de biedafspraken niet uit de voeten, en moet je iets verzinnen, waarbij je partner helaas niet de volledige waarheid te horen krijgt.

9
8
AVB5
HV2
AHB92
20 punten: eigenlijk te sterk voor een opening op 1-niveau. Voor 2SA is de opening ongeschikt wegens de schoppen singleton, en voor 2 is-ie niet sterk genoeg. Toch maar 1 en dan later maar een sprong doen om je grote kracht te tonen.
20 punten: eigenlijk te sterk voor een opening op 1-niveau. Voor 2SA is de opening ongeschikt wegens de schoppen singleton, en voor 2 is-ie niet sterk genoeg. Toch maar 1 en dan later maar een sprong doen om je grote kracht te tonen.

Ook aan de onderkant van de openings range moet je wel eens wat rommelen met de grenzen. We willen dat niet aanmoedigen, maar soms kun je niet anders:
10
82
AHB75
92
A862
De strikten in de leer zullen met deze hand niet willen openen: geen 13 punten. De rekkelijken doen dat wel met 12 punten en een redelijke 5-kaart. Sommigen openen al met 11 punten en een redelijke 6 kaart. Niet verboden, al loopt het wel eens slecht af.
De strikten in de leer zullen met deze hand niet willen openen: geen 13 punten. De rekkelijken doen dat wel met 12 punten en een redelijke 5-kaart. Sommigen openen al met 11 punten en een redelijke 6 kaart. Niet verboden, al loopt het wel eens slecht af.

11
AB10762
8
AV7
982
Met het theorie boek in de hand zul je op deze hand willen passen. In de praktijk wordt je echt een dief van je portemonnee als niet opent. Bovendien maak je het de tegenstanders ook lekker lastig om nog wat te beginnen.
Met het theorie boek in de hand zul je op deze hand willen passen. In de praktijk wordt je echt een dief van je portemonnee als niet opent. Bovendien maak je het de tegenstanders ook lekker lastig om nog wat te beginnen.

De meer avontuurlijke bridgers hanteren daarom deze leidraad: 

 • Langste kleur een 4-kaart: openen vanaf 13 punten
 • Langste kleur een 5-kaart: openen vanaf 12 punten
 • Langste kleur een 6-kaart: openen vanaf 11 punten

 • Er is natuurlijk geen enkele verplichting om het zo te doen, maar het sluit wel aan bij de ervaringen van het moderne wedstrijdbridge, en waarom zouden wij daaraan twijfelen? Je komt dan natuurlijk wel eens in marginale contracten terecht waarvoor je dan extra goed zult moeten spelen. Riskant, maar het maakt de voldoening ook groter als je toch je contract binnenhaalt. En als het fout gaat? Tja, eigen keuze, nietwaar?
  Spelen: Speelfiguren met Open kaarten  

  Kijk steeds eerst naar de opdracht, beredeneer het het antwoord en kijk dan pas naar de oplossing, door de muis over het diagram te bewegen. 
  12
   
  AV92
   
  B742
  N
  W --|-- O
  Z
  105
   
  H86
   
  Hoe maakt Zuid 4 hartenslagen?
  Hoe maakt Zuid 4 hartenslagen?

  Speel harten naar A, dan naar H, en tenslotte 8.
  • Als West 7 legt, speel je in Noord de 9, daarna valt de Boer onder de Vrouw. 
  • Als West B legt, speel je in Noord de Vrouw, daarna valt de 7 onder de 9 
  AV92
  H86
  B742
  105
  AV92
  H86
  B742
  105
  Wanneer de harten 3-3 zitten maak je altijd 4 slagen, maar die kans is (gek genoeg?) kleiner dan dat ze 4-2 zitten. Als je dan achter elkaar AHV speelt wordt de Boer automatisch een slag. Als de vierkaart bij West zit, kun je de Boer eruit snijden om 4 slagen te maken. Als de 4-kaart bij Oost zou zitten is er niks aan te doen: je maakt nooit meer dan 3 slagen. Dat is niet erg, want iedereen heeft hetzelfde probleem.

  Voor de kansrekenaars:
  Als je 6 kaarten mist is er 36% kans dat ze 3-3 zitten, tegen 48% voor een 4-2 verdeling en 6% op een 5-1 zitsel, en een bijna verwaarloosbare kans op 6-0.
  Als je 5 kaarten mist is er 68% kans dat ze 3-2 verdeeld zijn, 28% dat ze 4-1 zitten en 4% voor 5-0.

  Vuistregel:
  Bij een oneven aantal ontbrekende kaarten is de kans op een evenwichtige verdeling het grootst: 2-1, 3-2, 4-3.
  Daarentegen: met een even aantal ontbrekende kaarten is de kans het grootst dat ze minder evenwichtig verdeeld zijn: 3-1, 4-2, 5-3. Statistisch te bewijzen, maar wie wil dat nou weten? (Meer hierover in de bijlage)

  13
   
  AB72
   
  H3
  N
  W --|-- O
  Z
  1095
   
  V864
   
  Hoe maakt Zuid 4 hartenslagen?
  Hoe maakt Zuid 4 hartenslagen?
  Speel 4 naar B en dan sla je A om de Heer te vangen. Daarna speel je 2 naar de V om tenslotte 8 nog te incasseren.  Het gaat niet goed als je begint met V. West legt H in die je met de Aas moet nemen. Je kunt dan nog B spelen maar niet verhinderen dat 10 bij Oost een slag wordt. Je hebt voor een succesvolle snit, zélf nog een ondersteunende kaart (hier 10) nodig.
  AB72
  V864
  H3
  1095
  AB72
  V864
  H3
  1095


  Een speelfiguur met 2 kleuren is een stuk gecompliceerder:

  14
   
  AHV
  8732
   
  B832
  1094
  N
  W --|-- O
  Z
  108
  H65
   
  7654
  AVB
   
  Zuid is aan slag. Hoe maakt hij alle 7 slagen?
  Zuid is aan slag. Hoe maakt hij alle 7 slagen?
  Steek over naar Noord en speel 2 naar B (snijden op H bij Oost). Terug naar noord met schoppen en 3 naar V. Dan A waaronder nu H valt.
  In Noord ligt nu de 13e (dus vrije) harten via je via A nog kunt bereiken.
  AHV
  8732
  7654
  AVB
  B832
  1094
  108
  H65
  AHV
  8732
  7654
  AVB
  B832
  1094
  108
  H65

  Nog ééntje dan…
  15
   
  AV
  87
   
  B10
  43
  N
  W --|-- O
  Z
  H3
  HV
   
  87
  A2
   
  Zuid is aan slag. Hoe maakt hij nog 3 van de 4 slagen?
  Zuid is aan slag. Hoe maakt hij nog 3 van de 4 slagen?
  Als je snijdt op H bij West gaat het mis. Oost maakt H en later nog H of V; daaraan is niet te ontkomen. Toch kun je bij deze kaart verdeling 2 schoppenslagen maken. Kijk maar wat er gebeurt als je A speelt (de Vrouw valt bij Oost) en daarna 2. Oost komt aan slag met H maar moet dan schoppen in de vork bij Noord spelen. Wat hij ook doet, Noord maakt de laatste 2 slagen.
  AV
  87
  87
  A2
  B10
  43
  H3
  HV
  AV
  87
  87
  A2
  B10
  43
  H3
  HV

  De bridge-technische term voor deze afwikkeling is dat je Oost ingooit met Harten, zodat die schoppen moet inspelen. Moeilijk voor te bereiden, maar heel bevredigend als je dat in de praktijk ziet werken.

  Speelfiguren, Blinde oefeningen  

  Natuurlijk kun je in de praktijk de kaarten van de tegenstanders niet zien. We hebben hier echter een aantal standaard figuren laten zien, die in de praktijk veel voorkomen. 

  Als je een bepaald aantal slagen moet maken zou je als het ware zelf een beeld ontwikkelen hoe de verdeling zou kunnen zijn. Je trekt vervolgens een standaard-figuur uit de virtuele kast om die slagen te maken. Dat is knap moeilijk, en die vaardigheid kun je alleen bereiken met veel oefening. Daar gaan we. 

  16
   
  AV762
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  H53
   
  Zuid moet om zijn contract te maken 5 hartenslagen maken.
  Hoeveel harten ontbreken, en hoe moeten die dan verdeeld zijn?
  Zuid moet om zijn contract te maken 5 hartenslagen maken.
  Hoeveel harten ontbreken, en hoe moeten die dan verdeeld zijn?
  Er zijn 5 harten bij de tegenstanders: die zijn 5-0, 4-1 of 3-2 verdeeld. 
  Als ze 3-2 zitten vallen ze als rotte peren onder AHV en zijn er dus 5 slagen. 
  De ontknoping zit in de 2e slag. Als Oost en West beiden bekennen is het goed nieuws: de laatste harten gaat onder V vallen. Als West of Oost echter niet meer bekennen in de 2e slag, dan gaat het mis: je maakt dan maar 4 slagen. En als een van beiden in de eerste slag al niet bekent is er helemaal geen redden aan: er zijn dan maar 3 slagen. Je kunt niet altijd winnen......
  AV762
  H53
  ?
  ?
  AV762
  H53
  ?
  ?

  Dan dit:

  17
   
  AVB53
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  102
   
  Je wilt 5 hartenslagen maken. Wie moet dan H hebben en hoe moet de kleur dan ook nog verdeeld zijn ?
  Je wilt 5 hartenslagen maken. Wie moet dan H hebben en hoe moet de kleur dan ook nog verdeeld zijn ?
  Voor 5 hartenslagen moet West om te beginnen H hebben om die te kunnen snijden. Dan de verdeling. Het kan zó zitten: H4   --  9876 of zo: H874  --  96 .
  Als de verdeling 4-2 is verlies je altijd een slag aan degene met de vierkaart. Kijk maar. In het eerste geval 10, West dekt met H voor A bij Noord, die dan nog VB kan maken, maar 9 bij Oost wordt nog een slag. Ook in geval 2: West maakt altijd een slag, want je hebt maar 2 kaarten om te snijden. Een gunstig resultaat (5 slagen) kan dus alleen maar als West H heeft met 2 kleintjes, dus zoiets als: H84   --  976.
  AVB53
  102
  ?
  ?
  AVB53
  102
  ?
  ?

  Dit soort analyses met dichte kaarten is echt moeilijk. Toch is het probleem met een beetje logica wel te benaderen. Je moet er een gewoonte van maken om stééds maar weer over de mogelijke verdelingen na te denken, en de kaartverdeling van de tegenstanders te visualiseren. Soms kun je trouwens uit het voorafgaande biedverloop heel nuttige conclusies trekken. Alle informatie helpt. Bepaal welke verdeling gunstig en ongunstig is, en maak een plan. 
  Nogmaals, dat is lastig, maar als je resultaten begint te zien is het dubbel zo leuk. 


  Spelregel - Gedrag 

  Hoewel bridge tegenwoordig een wedstrijdsport is die op hoog niveau een geweldige inspanning vraagt, heeft het van oorsprong een sociaal karakter, en dat weerspiegelt zich in de spelregels. Bij onopzettelijke overtredingen zoals een onvoldoende bod (lager bieden dan je voorganger) of een verzaking (vergeten kleur te bekennen) moet de arbiter er aan te pas komen. Bij de afhandeling ligt het accent echter niet op het bestraffen van de overtreder maar om de niet-overtreder schadeloos te stellen. Overtredingen kunnen altijd gebeuren, maar men wil voorkomen dat de overtreder daar voordeel uit haalt en de niet-overtreder nadeel oploopt. Daarom is het geen ramp als er eens tegen de regels wordt gezondigd. Je krijgt geen straf, maar eventuele schade voor je tegenstanders wordt wel weggenomen. Daar zijn duidelijke regels voor. 

  Een speciaal artikel gaat over de houding aan tafel. Daarin worden de volgende voorschriften gegeven: 

  1. Een speler dient zich altijd hoffelijk te gedragen
  2. Een speler behoort zorgvuldig ieder opmerking of handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid bij de een andere speler zou kunnen veroorzaken
  3. Iedere speler hoort steeds op dezelfde correcte wijze te bieden en te spelen. 

  Deze theorie is mooi, maar de praktijk wel eens anders. Iedereen zal wel eens in aanraking komen met minder hoffelijke spelers. Dat is jammer maar je hoeft niet alles over je kant te laten gaan. Er zijn sancties voor onbehoorlijk gedrag. Ga niet het zelfde gedrag vertonen maar roep de wedstrijdleider, leg die rustig uit wat er allemaal gebeurd is en laat die de zaak verder regelen. Meestal kent hij zijn pappenheimers, is er al eens een waarschuwing geweest. Wees ook niet bang voor de arbiter, ze zijn er op getraind om op een mensvriendelijke manier problemen op te lossen, niet om je het leven zuur te maken. Er is nog wel meer te zeggen over fatsoen. Dit bijvoorbeeld. Het is onfatsoenlijk:

  • onvoldoende aandacht aan het spel te besteden. 
  • ongevraagd commentaar te leveren tijdens het bieden en spelen
  • een kaart klaar te houden als je nog niet aan de beurt bent om bij te spelen

  Weer een ander artikel gaat over de communicatie tussen partners. Een belangrijke regel:

  ”Communicatie tussen partners tijdens het bieden en spelen behoort uitsluitend plaats te vinden door het doen van biedingen en het spelen van kaarten.“

  Het uitwisselen van geheime signalen: tegen de tafelpoot schoppen (Speel schoppen partner), op je hart kloppen en dergelijke, staat te boek als vals spel, de zwaarste overtreding waarop onmiddellijk royement volgt. 

  Er zijn ook minder ernstige maar niettemin ongeoorloofde manieren van communicatie. Duidelijk blijk geven van instemming of afkeuring van een actie bij partner, verschrikt kijken, met bepaalde nadruk een kaart op tafel leggen zijn echt verboden. Je hoort je gezicht tijdens bieden en spelen in de plooi te houden. Op topniveau kunnen de partners elkaar daarom niet zien: ze zitten achter tafelschermen. Een beetje ongezellig, maar wel praktisch en je kunt er verder onspannen bij zitten en aan je oren krabben zonder van vals spel beschuldigd te worden.

  De meest voorkomende vorm en meest begrijpelijke vorm van verboden communicatie is het aarzelen bij het bieden. Soms moet je even nadenken of je iets zult bieden, dat is begrijpelijk.Je moet er echter wel aan denken dat dat informatie voor je partner die hij niet gebruiken mag. In de praktijk wordt hiertegen, en niet alleen op beginnerniveau, veel gezondigd. Zoals al vaker gezegd, de arbiters weet wel raad met zulke problemen. 

  Tenslotte: Fransen niet graag zien dat wij Nederlands aan tafel spreken. Wij raden dan ook aan om aan tafel alleen Frans te spreken. Niet alleen omdat ze anders buiten de conversatie gesloten worden (fatsoen) maar ook om elke schijn van incorrecte communicatie te vermijden. Logisch, toch? 


  Tip: Bied niet te wild

  Veel bridgers met een opening in handen maken meteen een grote sprong als ze hun partner zien openen. Dat is zelden verstandig en nooit nodig. Het bieden van een nieuwe kleur is in elk geval forcing voor minstens één biedronde. Als je partner één in een kleur opent mag die alleen passen als je bijbiedt in SA of als je zijn openingskleur steunt. Dat komt omdat je dan een begrensde hand aangeeft: 1 SA 6-9 punten, 2SA 10-11 punten en met 3SA een opening. Steunen: b.v. 1-2 geeft 6-9 aan, 1-4 een opening (12+) en dus (!) 1-310-11 punten.

  Door met een sterke hand eerst nog even lekker laag te blijven en een nieuwe kleur te bieden, geef je je partner de kans zijn hand te omschrijven. Hij kan zwak zijn met maar net een opening, een hand van middelmatige kracht (zeg, 15-17 punten zonder SA verdeling) of uitgesproken sterk zijn met 18 of 19 punten. Dat is belangrijk om te weten als je zelf een opening hebt. 

  18
  1 - ?
  A6
  AHVB
  H32
  V1065
  Met deze hand moet je toch wel heel vrolijk worden als je je partner ziet openen. Samen tel je al gauw zo’n 32 punten, dus moet slem tot de mogelijkheden horen. Als je direct zenuwachtig een sprongbod doet is een slem vrijwel onmogelijk nog te bereiken. 
  Bied rustig 1 en wacht af wat partner te melden heeft.
  Met deze hand moet je toch wel heel vrolijk worden als je je partner ziet openen. Samen tel je al gauw zo’n 32 punten, dus moet slem tot de mogelijkheden horen. Als je direct zenuwachtig een sprongbod doet is een slem vrijwel onmogelijk nog te bereiken. 
  Bied rustig 1 en wacht af wat partner te melden heeft.

  19
  1 - ?
  AHV87
  V4
  8
  HV1075
  Bied ook hier rustig 1. Je hebt nog geen idee wat het eindcontract moet worden: schoppen, harten, klaveren of SA. Door rustig op te bouwen kun je daar achter komen.
  Bied ook hier rustig 1. Je hebt nog geen idee wat het eindcontract moet worden: schoppen, harten, klaveren of SA. Door rustig op te bouwen kun je daar achter komen.

  Direct springen doe je alleen als je weet wat de speelsoort moet worden.

  20
  1 - ?
  AHVB92
  A43
  87
  V2
  Je schoppen zijn ijzersterk, en dat wordt de speelkleur, zelfs tegenover een singleton oF renons bij partner. Toon direct je kracht met een sprong naar 2. Dat belooft goede schoppen en een ruime opening.Partner mag daarop natuurlijk niet passen. Afhankelijk van zijn antwoorden wordt het 4, 5, 6 of misschien wel 7.
  Je schoppen zijn ijzersterk, en dat wordt de speelkleur, zelfs tegenover een singleton oF renons bij partner. Toon direct je kracht met een sprong naar 2. Dat belooft goede schoppen en een ruime opening.Partner mag daarop natuurlijk niet passen. Afhankelijk van zijn antwoorden wordt het 4, 5, 6 of misschien wel 7.


  Tip
  Bouw het bieden rustig op.
  Ga pas springen als je weet wat de speelsoort moet worden.


  De opening op zijn Frans

  Hoewel in Nederland vrijwel iedereen zegt Acol te spelen, is dat niet helemaal waar. In Nederland heerst er een zekere anarchie, want vrijwel niemand speelt Acol nog in de oorspronkelijke vorm. Bijna iedereen heeft wel iets ‘eigens’ aan het biedsysteem toegevoegd. Dat mag natuurlijk, zoals we al eerder uitlegden, maar draagt er wel toe bij dat aan tafel niet altijd direct duidelijk is wie welke variant of conventie speelt. In Nederland is het op de meeste clubs dan ook verplicht om een zogenaamde systeemkaart op tafel te leggen waarop de bied- en speelafspraken staan vermeld. 

  In Frankrijk heerst wat meer ‘discipline’ als je dat zo zou willen noemen. De bridgescholen onderwijzen allemaal het systeem Majeur Cinquième en in de praktijk speelt vrijwel iedereen dat dan ook. Systeemkaarten, een feuille de conventions, kom je op Franse clubs dan ook nauwelijks tegen. Op de meeste clubs en in de laagste klassen van de FFB competities zijn bepaalde conventies zelfs verboden, conventies die in Nederland zonder beperking op alle niveaus zijn toegelaten. 

  Het Franse systeem is primair gericht op het vinden van een fit (samen minstens 8 kaarten in een kleur hebben) in een hoge kleur. De naam zegt het al, zij openen 1 en 1 alleen als dat minstens een 5-kaart is.
  Zo’n benadering heeft natuurlijk consequenties, want als je alleen maar een vierkaart schoppen of harten hebt moet je iets anders verzinnen. In Frankrijk opent iedereen dan ook met een lage kleur ruiten of klaveren) als ze een 4-kaart harten of schoppen (of allebei) hebben.

  21
  AH83
  V7
  1084
  HB85
  Dit is niet zo vreemd want hier wordt, net als bij ons, 1 geopend, de laagste van de 2 vierkaarten.
  Dit is niet zo vreemd want hier wordt, net als bij ons, 1 geopend, de laagste van de 2 vierkaarten.
  22
  AH83
  V76
  1084
  HB10
  Hier onstaat een probleem als je niet 1 mag openen; passen is geen optie. De Fransen (en veel Nederlanders) openen hier dan 1, op een driekaart.
  Hier onstaat een probleem als je niet 1 mag openen; passen is geen optie. De Fransen (en veel Nederlanders) openen hier dan 1, op een driekaart.
  23
  AH83
  V76
  HB10
  1084
  Dit lijkt op de vorige. Hiermee wordt 1 geopend, ook een 3 kaart. Waarom ? Tja, de ruiten 3 kaart is mooier dan de klaver 3 kaart, vandaar
  Dit lijkt op de vorige. Hiermee wordt 1 geopend, ook een 3 kaart. Waarom ? Tja, de ruiten 3 kaart is mooier dan de klaver 3 kaart, vandaar
  24
  AH8
  V7
  10852
  HB107
  En nog iets anders: met 2 vierkaarten laag opent men hier 1, niet de laagste zoals bij ons.
  En nog iets anders: met 2 vierkaarten laag opent men hier 1, niet de laagste zoals bij ons.


  Franse openingen
  Als je niet met één in een hoge kleur openen kan, bied je de beste lage 3 kaart (le meilleur mineur) of natuurlijk een lage vierkaart als die er is..

  Waarom doen ze dat? Kort gezegd: harten en schoppen contracten betalen beter dan ruiten en klaveren. De Fransen hebben daarover nagedacht en willen het zoeken naar een fit in een hoge kleur vergemakkelijken. Nu kan na een 1 of 1 opening de partner al met een 3 kaart gaan steunen; het is direct bekend dat er een fit is: samen minstens 8 kaarten in de kleur

  Waarom doen ze dat in Nederland dan ook niet? Eerlijk gezegd zijn er veel spelers in Nederland die dat later ook gaan doen. De leermethoden van de NBB gaan echter (nog steeds) uit van het openen met vierkaarten. 

  Waarom blijft men in Nederland dan vierkaarten bieden als het openen met een vijfkaarten beter is?
  Een franse opening van 1 of 1 is tamelijk onduidelijk. Je weet in het begin nog niet precies wat je er aanhebt, want vaak is het maar een 3-kaart, en er zijn (veel) spelers die 1 vanaf een 2-kaart openen. Een lage kleur direct steunen met een 4-kaart is kan dus niet zomaar. De Franse methode is op dit punt wat onduidelijk en dus riskant; een nadeel. 

  Zo zie je dat zowel voor het een als voor het ander wel iets te zeggen is. Het is maar wat je gewend bent. Zoals Cruyf al zei: elk voordeel hep ze nadeel……. De Fransen vinden het maar raar als je een hoge kleur op een 4-kaart opent, en daarom is het verstandig om ze daarvoor via een alert-kaartje op te wijzen. (Alerteren? Zie hoofdstuk 11) 

  Overigens, als je op een Franse club wilt gaan spelen ben je niet verplicht om het Franse biedsysteem te volgen. De informatie in dit hoofdstuk is dan ook niet bedoeld om het Franse systeem aan te leren, alleen maar om te begrijpen wat de Fransen aan tafel doen, en bovendien om je te laten realiseren dat wat wij doen niet direct door de Franse vrienden wordt begrepen. Voor hen lijden we aan rare ‘afwijkingen’ die we maar beter van te voren kunnen uitleggen. Een eenvoudige mededeling als ‘Tous nos ouvertures sont au moins quatrièmes’ is al voldoende als je aan tafel verschijnt.  
  Samenvatting Nederlandse en Franse openingen op 1 niveau
  Bieding  Frankrijk, Maj. Cinq.  Nederland, Acol
  1 / 1 Vanaf een vijf-kaart Vanaf vier-kaart
  1 / 1 Vanaf een drie-kaart  Vanaf vier-kaart
  Openen  vanaf 13 punten, maar al snel vanaf 12 wegens 5 kaart hoog (zie eerdere deel)  13 punten
  Van 2 vijfkaarten De hoogste De hoogste
  Van 2 vierkaarten De laagste, maar van /, dan ruiten  De laagste
  1SA  15-17, SA verdeling idem
  Volgens moderne opvattingen doe je schoppen/harten openingen met minimaal een 5-kaart. Je speelt dan 
  • ofwel dat ruiten minimaal een 4-kaart belooft en klaveren minimaal een 2-kaart. In Nederland is dat heel populair (Dutch doubleton - DD); in Frankrijk (Carreau Quatrième - CQ) begint dat ook ingang te vinden
  • ofwel zowel ruiten als klaveren beloven minimaal een 3-kaart. In Frankrijk vrijwel standaard (Meilleur Mineur), maar je komt het in Nederland ook al tegen als Best Minor. 

  Overigens: als je klaveren en ruiten vanaf een 3-kaart opent (meilleur mineur, best minor) hoef je dat (zowel in Nederland als in Frankrijk) niet te alerteren (zie hoofdstuk 11). Als je DD/CQ speelt moet een klaveren opening altijd gealerteerd worden. 

  Er is nog iets anders: in Majeure Cinquième verloopt de puntentelling iets anders. Ook al bij de opening telt men behalve de Honneurpunten (H) ook de distributie punten (D). Een doubleton telt voor 1 punt, een singleton voor 2 punten en een renons voor 3 punten. Dat is eigenlijk niet zo gek want een lange troefkleur met ergens een singleton telt meestal minder verliezers dan een vlakke hand.  De openingskracht wordt dan uitgedrukt in punten DH. Openen met één in een kleur doe je vanaf 12H (honneurpunten zonder distributie) of vanaf 14 DH (honneurpunten mét distributie) 

  Franse woordenlijst

  hoge kleur ( / ) Majeur
  lage kleur ( / ) Mineur
  4-kaart Quatrième
  5-kaart Cinquième
  Twee-kleuren spel bicolore
  Speelsoort (SA, ) Dénomination
  Bieding   (1-7SA, pas, dbl, rdl) Déclaration 
  Bod (1-7SA) Enchère
  Doublet Contre
  Redoublet Surcontre
  Slem  Chelem
  Contract  Contrat
  Troef  Atout
  Uitkomst  Entame
  (over)troeven  (sur)couper
  Contract gemaakt Contrat égale
  Twee down 2 de chute, moins 2
  inviteren faire un essai
  Snijden  Faire une finesse
  De dummy/blinde le mort
  Oversteken (naar dummy) monter (au mort)
  Bekennen / Bijspelen Fournir, Mettre
  Verzaken / Weggooien Renoncer, Défausser
  Heer met 2 kleintjes  2 petits par le Roi 
  Vrouw klein Dame seconde
  Singleton (1 kaart in kleur) Singleton (!)
  Renons (geen kaart in kleur)  Chicane
  Een Fit Fitté
  Hij had HV in .... Il avait le mariage à ....
  Gift / Spel Donne
  Plastic mapje met kaarten Etui
  Systeemkaart  Feuille de conventions
  Ik had (geen) mooie kaarten.... j'avais (pas) du jeu...
  bieden  parler 
  de score (opschrijven) la marque (marquer)
  een Jacoby transfer un transfert Texas

  Quiz

  Waarmee open je de volgende handen?

  25
  7
  AV7632
  8
  HV982
  ?
  ?
  1. Je hebt maar 11 punten, maar de lange kleur rechtvaardigt dit.
  26
  AB
  AH62
  V9873
  AH
  ?
  ?
  2SA. Met 21 ptn open je op 2 niveau. Je hebt geen echte SA verdeling, maar met de goed gevulde doubletons kan dat hier best.
  27
  843
  AHV2
  A8
  9843
  ?
  ?
  1. Met 13 ptn open je van 2 vierkaarten de laagste

  28
   
  HB3
   
  7
  N
  W --|-- O
  Z
  V854
   
  A10962
   
  Zuid is aan slag. Hoe maak je 5 slagen?
  Zuid is aan slag. Hoe maak je 5 slagen?
  Speel 2 naar de Heer en dan de Boer. Als Oost dekt met de Vrouw neem je met de Aas en raap je de rest op. Legt Oost klein, dan blijf je met de Boer in Noord aan slag en vervolg je met de 3 naar de 10. Dan valt V onder A.
  HB3
  A10962
  7
  V854
  HB3
  A10962
  7
  V854
  29
   
  87
  HVB3
   
  103
  A1098
  N
  W --|-- O
  Z
  HB954
  7
   
  AV
  6542
   
  Zuid is aan slag. Hoe maak je 5 slagen?
  Zuid is aan slag. Hoe maak je 5 slagen?
  Je mag hoogstens 1 slag verliezen. Als je H uit Noord begint gaat het fout, want dan wordt de 10 een slag. Ga maar na. Je moet daarom steeds (3x) uit de hand naar HVB3 op tafel spelen. Als West een kleintje speelt leg je zelf een honneur, waarna je een kleine naar V speelt (snijden op de Heer bij Oost), en dan weer een klaver naar een plaatje Noord. Terug naar A enzovoort. Zodra West de Aas legt, ben je natuurlijk klaar met de operatie.
  87
  HVB3
  AV
  6542
  103
  A1098
  HB954
  7
  87
  HVB3
  AV
  6542
  103
  A1098
  HB954
  7

  30
   
  H3
  872
   
  V10
  543
  N
  W --|-- O
  Z
  A5
  AB10
   
  B7
  HV9
   
  Zuid is aan slag. Hoe maak je 2 slagen?
  Zuid is aan slag. Hoe maak je 2 slagen?
  B voorspelen werkt niet: West dekt met de Vrouw voor Heer en Aas in Oost die doorspeelt voor 10 in West. Die speelt harten na via de 10 voor de Vrouw van zuid die nu is ingegooid en van H9 moet spelen naar AB in Oost. 1 slag te kort.
  Winnend spel is hier het spelen van H. Oost kan het best nemen met de Aas en de Boer terugspelen voor jouw Vrouw. Daarna gooi je Oost in met 9 zodat die moet inspelen, naar H toe dus. Ingooien: leuk om te doen, maar vooral nuttig !
  H3
  872
  B7
  HV9
  V10
  543
  A5
  AB10
  H3
  872
  B7
  HV9
  V10
  543
  A5
  AB10

  31
   
  A32
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  HB76
   
  Je moet 4 slagen maken. Hoe moeten ze zitten en wie moet V hebben?
  Je moet 4 slagen maken. Hoe moeten ze zitten en wie moet V hebben?
  De ontbrekende klaveren moeten 3-3 zitten. Boven moet bij Oost zitten. Speel de 6 naar de Aas, dan de 2 naar de Boer. De overige klaveren vallen onder H. Bij elk 4-2 zitsel gaat het mis. Ga maar na.
  A32
  HB76
  ?
  ?
  A32
  HB76
  ?
  ?

  Begin bladzijde

  Je kunt alle antwoorden tegelijk (on)zichtbaar maken, bv als je de pagina wilt printen: