Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Hoofdstuk 2
Bieden: 1SA antw  Spelen: De 1e man Regel: Bod voor de beurt
Tip: Léés de uitkomst Frans: 1-opening laag  Quiz

Bieden. het 1SA antwoord

Als partner in een kleur heeft geopend steunen we zo mogelijk die kleur of bieden wij onze eigen kleur:

 • een nieuwe kleur op 1-niveau: belooft 4+ kaarten en 6+ punten
 • een nieuwe kleur op 2-niveau: belooft 4+ kaarten en 10+ punten

 • Als je daarover nadenkt, kom je er achter dat er een heleboel handen zijn van 6-9 punten (zonder steun voor partners kleur) die je op 1 niveau niet meer kunt bieden:

  1
  1 - ?
  87
  H87
  A8532
  876
  Wat nu?
  Wat nu?
  Je kunt de ruiten niet meer bieden op 1-niveau en voor 2 heb je te weinig punten.
  2
  1 - ?
  H86
  B
  V76
  B105432
  Wat nu?
  Wat nu?
  Ook hier: te weinig punten voor 2.

  Passen mag natuurlijk niet (partner kan wel 18-19 punten hebben en dan loop je zomaar een manche mis) en de oplossing voor dit probleem is het 1SA bod. Dat toont 6-9 punten, en ontkent zowel steun voor partners kleur als een vierkaart die je op 1 niveau kunt bieden en je hoeft daar dus helemaal SA verdeling voor te hebben. Dit SA bod wordt ook wel het 'vuilnisbakken-bod genoemd', omdat je het gebruikt als je 6-9 punten hebt, niet kunt steunen en geen nieuwe kleur op 1 niveau kunt noemen.
  Dit zal vooral voorkomen na een 1 opening. Met 6-9 punten blijft immers alleen het zwakke 2 over en daarvoor moet je wel schoppensteun hebben.

  3
  1 - ?
  8
  HV854
  963
  VB73
  Je bod ?
  Je bod ?
  1SA. Met 8 punten ben je te zwak voor 2.
  4
  1 - ?
  87
  6
  HB10864
  V632
  Je bod ?
  Je bod ?
  1SA. Te weinig punten voor antwoord op 2 niveau. Het 1SA antwoord duidt mogelijk op lengte in een lagere kleur

  Na een 1 opening kun je zo mogelijk je vierkaart schoppen nog in beeld brengen

  5
  1 - ?
  B8
  4
  HV1084
  VB642
  Je bod ?
  Je bod ?
  1SA. Ook hier kun je weinig anders verzinnen dan 1SA en ook hier mogelijk een langere lage kleur.
  6
  1 - ?
  B872
  4
  AV763
  983
  Je bod ?
  Je bod ?
  1.
  Een 1SA bod zou een 4-kaart ontkennen.

  Na een 1 opening kun je (met minder dan 10 punten) gewoon op 1 niveau je vierkaart harten of schoppen bieden. Als je die niet hebt, en ook de ruiten niet kunt steunen heb je (dus!) een vierkaart klaveren.

  7
  1 - ?
  H82
  B63
  1084
  VB74
  Je bod ?
  Je bod ?
  1SA. Geen vierkaart in harten, schoppen of ruiten.
  Duidt hier impliciet de klaver kleur aan
  8
  1 - ?
  B8762
  64
  76
  AV98
  Je bod ?
  Je bod ?
  1.
  Een 1SA bod zou een 4+-kaart in een hoge kleur ontkennen.

  Overigens, ook bij het op 1-niveau bijbieden (als het kan) eerst je langste kleur. Bij 2 vierkaarten de laagste, net als bij de openingen.

  9
  1 - ?
  H8763
  B632
  10
  VB7
  Je bod ?
  Je bod ?
  1. Eérst de schoppen.
  10
  1 - ?
  B876
  V964
  76
  AV8
  Je bod ?
  Je bod ?
  1.
  2 vierkaarten. Begin met de laagste.

  Het eenvoudigst is het om met 6-9 punten op een 1 opening te antwoorden. Je kunt immers òf klaveren steunen òf elke andere kleur op 1 niveau bieden. Klaveren steunen is overigens niet altijd verstandig:

  11
  1 - ?
  HB3
  V92
  H73
  9743
  Je bod ?
  Je bod ?
  1SA. 6-9 punten en een klaverfit, maar een gebalanceerde hand.
  1SA speelt waarschijnlijk beter.
  12
  1 - ?
  82
  V94
  742
  AV853
  Je bod ?
  Je bod ?
  2. 6-9 punten en geen hogere vierkaart. Met de niks in schoppen is 1SA hier niet zo'n goed idee.

  Na tussenbieden van de tegenpartij

  De situatie verandert als de tegenstanders zich met het bieden gaan bemoeien. Met handen van 6-9 punten mag je nu wel een pasrondje nemen: je partner komt immers nog aan de beurt, en kan dan nog laten horen of hij supersterk is. Wie na de opening van partner en een volgbod van de tegenpartij nu 1SA biedt, belooft nog steeds 6-9 punten, maar ook een dekking in de kleur van de tegenpartij.

  13
  W
  N
  1
  O
  1
  Z
  ??
  83
  V43
  B7
  AV7632
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  Pas. Zonder het 1 bod zou je 1SA hebben geboden.
  Omdat je te weinig punten hebt voor 2 heb je de vuilnisbak niet nodig. Passen, partner komt nog aan de beurt

  14
  W
  N
  1
  O
  1
  Z
  ??
  H932
  843
  B7
  A762
  Wat bied je?
  Wat bied je?
  Hier is 1SA wel goed. Je hebt immers een dekking (opvang) in de schoppen


  Spelen: De Eerste man (m/v)

  Bij het tegenspelen zullen we het vaak hebben over de Eerste, Tweede, Derde en Vierde man. Dat slaat dan op de positie die een speler inneemt tijdens het spelen van een bepaalde slag. De Eerste man is degene die in een nieuwe slag een kaart voorspeelt. De Vierde man speelt het laatste bij. Voor het kiezen van een kaart om mee uit te komen gelden de volgende richtlijnen:

  • Van een serie (liefst 3) plaatjes wordt de hoogste voorgespeeld
  • Uitkomen met een kleintje belooft een plaatje in die kleur
  • Van een kleur zonder plaatje begin je met een hoge middenkaart (7, 8, 9)
  Een voorbeeld:

  15
  W

  pas
  pas
  N

  4
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  pas
  65
  HVB4
  V972
  832
  Met welke kaarten zou West kunnen starten?
  Met welke kaarten zou West kunnen starten?
  West moet starten tegen 4.
  Als hij voor harten kiest komt hij uit met H. Valt de keuze op ruiten dan 2, en anders voor 8. Wij kiezen voor H.

  Bij het kiezen van de uitkomst kies je altijd éérst de kleur waarin je gaat uitkomen. Daarna, welke kaart in die kleur. Je zult vrijwel nooit gaan uitkomen in een kleur die de tegenpartij als geboden heeft. In het bovenstaande voorbeeld (geen andere kleuren geboden) is de correcte uitkomst overigens H. Je verliest in die kleur hoogstens de Aas aan de leider, terwijl je voor een ruitenkomst de 'hulp' van partner nodig hebt om een slag te ontwikkelen. 

  De uitkomst 'regels' gelden ook als in een later stadium van het spel een van de tegenstanders een nieuwe kleur aanspeelt. 

  16
  V87
  983
  AVB7
  B103
  W

  pas
  N

  3SA
  O
  pas
  Z
  1SA
  N
  W --|-- O
  Z
  A
  VB102
  8532
  7432
     
  West komt uit met 2.
  Welke kaarten kan Oost, aan slag met A, naspelen?
  V87
  983
  AVB7
  B103
  A
  VB102
  8532
  7432
  West komt uit met 2.
  Welke kaarten kan Oost, aan slag met A, naspelen?
  Wie voor harten als uitkomst kiest, speelt V
  Als je klaveren wilt spelen de 7; dat ontkent een plaatje
  Ruiten speel je natuurlijk niet: dat zou recht in de vork op tafel zijn
  Goed is hier V, dat vangt de H van Zuid als West de Aas heeft

  Uitkomen in welke kleur? 

  Tegen SA contracten is het meestal verstandig om met de langste kleur uit te komen. Dat heeft de beste kansen om meerdere slagen voor de verdediging te ontwikkelen.

  17
  W

  pas
  pas
  N

  3SA
  O
  pas
  pas
  Z
  1SA
  pas
  HB762
  A84
  7
  10874
  welke uitkomst tegen 3SA ?
  welke uitkomst tegen 3SA ?
  Start met 2.
  Met hulp van partner komt je kleur mogelijk vrij en je hebt dan A nog om er van te genieten.

  Het is heel goed mogelijk dat de schoppen zó zitten:
  18
   
  1093
   
  HB762
  N
  W --|-- O
  Z
  V4
   
  A85
   
  Oost speelt V om de Aas te verdrijven, waarna de kleur al vrij is. Als je tzt aan slag komt A maken jullie minstens 5 slagen.
  Oost speelt V om de Aas te verdrijven, waarna de kleur al vrij is. Als je tzt aan slag komt A maken jullie minstens 5 slagen.
  1093
  A85
  HB762
  V4
  1093
  A85
  HB762
  V4

  Het vinden van een goede uitkomst is vaak moeilijk. Nogmaals, begin met te kiezen in welke kleur je gaat uitkomen, en bepaal dan welke kaart in die kleur het gaat worden.

  Bij het kiezen van de uitkomstkleur moet je niet alleen naar je eigen kaarten kijken, maar ook de informatie uit het biedverloop verwerken.

  19
  W

  pas
  pas
  N

  2
  3SA
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  2SA
  HB762
  A84
  7
  10874
  Welke uitkomst tegen 3SA ?
  Welke uitkomst tegen 3SA ?
  Zuid heeft schoppen geboden, daar kun je beter áchter blijven zitten. Kies maar voor een passieve start, de op één na langste kleur en laat de leider maar zelf zijn problemen opknappen.
  Tegen een troefcontract ligt het weer anders
  20
  W

  pas
  pas
  N

  4
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  pas
  HB762
  A84
  7
  10874
  Welke uitkomst tegen 4?
  Welke uitkomst tegen 4?
  7 is aantrekkelijk. Zodra een 2e ronde ruiten wordt gespeeld kun je troeven.

  Uitkomen vinden veel spelers een van de moeilijkste dingen van het spel, en met recht! Je moet de aanwijzingen halen uit je eigen kaarten, het biedverloop, en het feit of je partner iets geboden heeft. 

  Een paar ideeën nog:

  • Bij een biedverloop 1SA - 3SA hebben de bieders kennelijk geen belangstelling voor het spelen in een hoge kleur. Probeer een start in een hoge kleur. Maar als ze Stayman gebruikt hebben, levert dat ook weer informatie op
  • Vermijd als het even kan een start in de kleur die de tegenstanders geboden hebben. Zij hebben die kleur waarschijnlijk ook nodig om het contract te maken; je hoeft ze daarbij niet te helpen. Als je het toch doet, weet je partner dat je een erg goede reden had om het te doen: singleton in die kleur?
  • Tegen een troefcontract wil je nog wel eens uitkomen met de hoogste kaart van een doubleton. Als partner later aan slag komt kun je misschien wel troeven. Je moet dan eigenlijk wel Troef Aas hebben om te voorkomen dat al je troeven direct worden getrokken. 
  • Als je partner een volgbod heeft gedaan, kom je 'altijd' in die kleur uit. Overdreven gezegd, als je niet start in de kleur van partners volgbod zijn er 2 mogelijkheden: òf je hebt een renons in die kleur òf je wilt een andere partner..... ;-)

  Spelregel: Bieden voor de beurt

  Elk spel begint met het bieden. Als een speler een bieding doet, terwijl hij niet aan de beurt is, spreken we van een 'bod voor de beurt'.

  21
  W
  N
  1
  O
  ...
  Z
  1
  Na 1 van Noord is Oost aan de beurt maar Zuid heeft haast en biedt alvast 1. Dat is vóór zijn beurt en dus een overtreding van de spelregels. Wat nu ?
  Na 1 van Noord is Oost aan de beurt maar Zuid heeft haast en biedt alvast 1. Dat is vóór zijn beurt en dus een overtreding van de spelregels. Wat nu ?
  Ga niet zelf prutsen, laat de arbiter het oplossen

  Zoals bij alle overtredingen moet de arbiter worden geroepen. Als dat niet gebeurt kan de zaak niet rechtgezet worden, want spelers mogen nooit uit eigen beweging een oplossing verzinnen. Het is niet onsportief om de arbiter te roepen, integendeel. Hij komt trouwens niet om straf uit te delen, maar om de zaak weer recht te zetten en te voorkomen dat de niet-overtredende partij voordeel uit de overtreding behaalt. Dat is soms zo ingewikkeld dat alleen een specialist (de arbiter dus, die heeft er voor geléérd) de zaak kan oplossen.

  Als de arbiter komt zal die het 1 bod annuleren en de beurt terug laten gaan naar Oost. Als Oost past is er niks aan de hand als Zuid gewoon weer zijn oorspronkelijke 1 biedt.
  Anders wordt het als Oost niet past maar bijvoorbeeld 1 biedt, kan Zuid niet meer 1 laten horen. Zuid is nu vrij om te bieden wat hij wil, maar daar zit wel een voorwaarde aan vast. Als hij 2 biedt moet zijn partner (West) één biedbeurt verplicht passen. Biedt Zuid iets anders (pas, 1SA, 2 etc), is West verplicht bij elke biedbeurt op dit spel te passen. 

  Dat kan verregaande consequenties hebben

  22
  W
  N
  1
  O
  1
  Z
  ??
  AV7
  HB982
  H7
  B83
  Zuid bood eerst voor de beurt 1 en moet nu niet 2 bieden want Noord moet een keer verplicht passen, en het bieden kan dan zomaar afgelopen zijn. 3SA is nu een praktisch bod.
  Zuid bood eerst voor de beurt 1 en moet nu niet 2 bieden want Noord moet een keer verplicht passen, en het bieden kan dan zomaar afgelopen zijn. 3SA is nu een praktisch bod.

  Spelregel - Pas voor de beurt

  Wat vaker voorkomt is dat een speler alvast past terwijl hij nog niet aan de beurt is. Wie voor zijn beurt met een pas begint moet in de eerste biedronde verplicht een keer passen.

  23
  W

  dan:
  N
  ...
  1
  O
  pas?
  ??
  Z
  HV1092
  A76
  4
  B863
  Noord was gever maar Oost begon met te passen, vóór zijn beurt. Wat nu?
  Noord was gever maar Oost begon met te passen, vóór zijn beurt. Wat nu?
  De arbiter laat de pas annuleren. De beurt gaat terug naar Noord, die nu 1 biedt. Oost mag nu niet bv 1 volgen, maar moet verplicht passen. Logisch, anders zou zijn partner weten dat hij geen opening, maar wel schoppen heeft.

  Bij het afhandelen van dit soort problemen is verder van belang om te weten wiens beurt het was om te bieden. De sancties kunnen dan weer anders zijn. Je ziet: dat is werk voor specialisten, Roep daarom de wedstrijdleider: die heeft er voor geleerd en lost zulke dingen flitsend op. Ga nooit zelf maar wat beslissen, want dat geeft alleen maar problemen en scheve gezichten. Onthoudt: het roepen van de wedstrijdleider is geen daad van vijandigheid ten opzichte van de overtreders. De boodschap is alleen maar: er is iets onregelmatigs gebeurd, help ons dat op te lossen. Het is ook helemaal niet nodig om kwaad te worden over zulke overtredingen; daar heeft niemand wat aan en het bederft alleen maar de sfeer.  De wedstrijdleider is er ook niet om straf uit te delen, maar om mogelijke schade voor de niet-overtredende partij te voorkomen. Een actie van de arbiter heet dan ook officieel rechtzetting.


  Tip: Het lezen van de uitkomst

  Tegenspelers maken meestal afspraken over de manier waarop ze uitkomen. De leider heeft er recht op om te weten hoe die afspraken zijn. Als leider kun je daar je voordeel mee doen. 

  24
   
  10943
   
  V
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  H76
   
  Tegen 4 komt West uit met V. Oost neemt met Aas en speelt de 2 na. Wat nu?
  Tegen 4 komt West uit met V. Oost neemt met Aas en speelt de 2 na. Wat nu?
  West heeft met zijn uitkomst ook B beloofd. Als je de 6 legt maakt hij de Boer en kan Oost misschien laten aftroeven zodat je de Heer niet eens maakt. Leg daarom direct de Heer in de 2e slag.
  10943
  H76
  VB87
  A2
  10943
  H76
  V
  ?

  Een ander scenario:

  25
   
  10943
   
  B
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  H76
   
  Tegen 4 komt West uit met B. Een vreemde uitkomst?
  Ja, AV zit bij Oost en het is ook niet de hoogste van een serie, want je hebt zelf 109. Het is dus een doubleton of singleton. Oost neemt met de Aas en speelt de 2 terug. Wat nu ?
  Tegen 4 komt West uit met B. Een vreemde uitkomst?
  Ja, AV zit bij Oost en het is ook niet de hoogste van een serie, want je hebt zelf 109. Het is dus een doubleton of singleton. Oost neemt met de Aas en speelt de 2 terug. Wat nu ?
  Er is introef-risico. Laat de slag naar de 10 lopen. Het is jammer als West troeft, maar het is veel erger als hij de Heer zou troeven, want dan maakt Oost de Vrouw later ook nog.
  10943
  H76
  B
  AV852
  10943
  H76
  B
  ?

  Lastig? Ja, je moet steeds nadenken over de betekenis van de uitkomst, wie de overige kaarten in die kleur heeft, welke risico's er bestaan. Moeilijk, maar dat maakt het wel een leuk spel....

  Tip
  Een Honneurstart belooft de onderliggende plaatjes.
  Als je die onderliggende honneur(s) zelf hebt is de uitkomer waarschijnlijk van een korte kleur gestart.


  Op zijn Frans bieden (lage kleur)

  Ouvertures révisités (openingen in een lage kleur)

  We zeiden het al eerder, in Frankrijk open je een hoge kleur alleen als dat minimaal een 5-kaart is. Daarbij: men doet dat vrijwel altijd. We zeiden al dat consequenties heeft, want als je geen 5 kaart hoog hebt en niet 1SA of hoger kunt openen is er dus een probleem:

  26
  HV87
  VB5
  AB5
  876
  Geen 5 kaart hoog en geen 4 kaart laag?
  Wat nu?
  Geen 5 kaart hoog en geen 4 kaart laag?
  Wat nu?
  Open de beste lage 3-kaart: 1
  27
  HV87
  VB5
  876
  AB5
  En hier?
  En hier?
  Open de beste lage 3-kaart: 1

  Deze biedafspraken hebben ook  consequenties voor het bijbieden als partner in een lage kleur opent en je minder dan 10 punten hebt. Als je een vierkaart of langer in een hogere kleur hebt biedt je die natuurlijk. Maar een vierkaart in de lage openingskleur (en geen vierkaart hoger dan de openingskleur) kun je dus niet zomaar steunen want partner kan slechts een 3 kaart hebben. Je moet dus 1SA bijbieden. Dat is niet zo gek, overigens, want als je samen iets in de lage kleuren hebt, denk je toch al gauw aan een SA contract

  28
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  863
  H1087
  V1073
  43
  Je kunt hier nog gewoon 1 bieden: altijd je hoge kleur laten horen als dat kan.
  Ruiten steunen is gevaarlijk omdat Noord misschien maar een 3-kaart heeft.
  Je kunt hier nog gewoon 1 bieden: altijd je hoge kleur laten horen als dat kan.
  Ruiten steunen is gevaarlijk omdat Noord misschien maar een 3-kaart heeft.

  Dit is al wat lastiger:

  29
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  863
  H108
  V1073
  H43
  Ruiten steunen is riskant, Noord hoeft maar een 3-kaart te hebben.
  Bied gewoon 1SA, dat ontkent een hoge kleur en schept dus ook duidelijkheid op dat front.
  Ruiten steunen is riskant, Noord hoeft maar een 3-kaart te hebben.
  Bied gewoon 1SA, dat ontkent een hoge kleur en schept dus ook duidelijkheid op dat front.

  Nog een bijzonderheid:

  30
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  863
  H108
  V1073
  H43
  In Acol biedt je hier 1, maar in Majeur Cinquième bied je ook hier 1SA, wat dan een hoge vierkaart (of langer) ontkent, en dat wil men zo snel mogelijk in beeld hebben, desnoods ten koste van het 'verzuipen' van een ruiten fit.
  In Acol biedt je hier 1, maar in Majeur Cinquième bied je ook hier 1SA, wat dan een hoge vierkaart (of langer) ontkent, en dat wil men zo snel mogelijk in beeld hebben, desnoods ten koste van het 'verzuipen' van een ruiten fit.

  Dat laatste mag een beetje vreemd lijken, maar logisch is het wel. Al eerder schreven we dat het spelen van een 5 of 5 contract veel moeilijker en minder lucratief is dan een 3SA contract. Als er geen fit is in een hoge kleur, ligt dus het spelen van een SA contract wel voor de hand, tenzij een van beide partijen een 'scheve' hand heeft, met een lange lage kleur en een openliggende hoge kleur (bv een singleton, geen stoppers).
  Van hetzelfde laken een pak:

  31
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  863
  H10
  V1073
  H943
  In Acol biedt je hier 2 of 1, maar in CM ontken je een vierkaart hoog door 1SA te bieden. Heel nuttig ...
  In Acol biedt je hier 2 of 1, maar in CM ontken je een vierkaart hoog door 1SA te bieden. Heel nuttig ...

  Het leek erop dat de franse opening van 1 klaveren of 1 ruiten op een 3+ kaart voor complicaties bij de beantwoording zouden zorgen, maar dat valt dus reuze mee:

  • bied je hoge kleur als je daar een vierkaart of langer in hebt
  • bied 1SA als je die niet hebt

  Uitzondering: als je een puissant sterk spel in de antwoordende hand hebt, met een vierkaart laag en een vierkaart hoog: bied dan eerst de lage vierkaart en daarna de hoge vierkaart. Dat belooft een spel met slem-interesse en je hebt dan toch minimaal 16 punten. Dat komt weliswaar zelden voor, maar toch....

  32
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ??
  AB108
  72
  AVB10
  A43
  Als partner opent en hebt een sterk spel zoals hier, kun je wel eerst de ruiten bieden en later de schoppen introduceren.
  Je geeft partner op laag niveau de gelegenheid zijn hand te omschrijven (hij kan zwak of sterk zijn) en je kunt dan later vertellen heel sterk te zijn.
  Als partner opent en hebt een sterk spel zoals hier, kun je wel eerst de ruiten bieden en later de schoppen introduceren.
  Je geeft partner op laag niveau de gelegenheid zijn hand te omschrijven (hij kan zwak of sterk zijn) en je kunt dan later vertellen heel sterk te zijn.

  Quiz (Acol)

  Wat bied je bij op deze handen? Hanteer Nederlanse biedregels, niet de Franse.

  33
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ?
  HV2
  -
  B108764
  V872
  Je bod?
  Je bod?
  1SA. Je bent te zwak om op 2 niveau te bieden. De vuilnisbak dus.
  34
  W
  N
  1
  O
  pas
  Z
  ?
  A6
  973
  8642
  VB104
  Je bod?
  Je bod?
  2. Met een vierkaart mag je steunen. Als partner heel sterk is (18-19 ptn) komt 3SA vanzelf wel in beeld. 1SA is trouwens niet heel verkeerd.
  35
  W
  N
  1
  O
  1
  Z
  ?
  B8752
  HB2
  A65
  107
  Je bod?
  Je bod?
  1. Als je een hoge kleur op 1-niveau kunt bieden moet je dat niet nalaten, en al helemaal niet als het een 5-kaart is.
  36
  W
  N
  1
  O
  1
  Z
  ?
  974
  87
  H10732
  A84
  Je bod?
  Je bod?
  Pas. Slechts 7 punten, geen schoppen dekking, dus gaat 1SA niet. Je mag gewoon passen, want partner komt nog aan de beurt. Als die supersterk is, hoor je dat nog wel.

  Waarmee kom je (als West) uit? Trek ook conclusies uit het biedverloop

  37
  W

  pas
  a.p.
  N
  1
  2
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  4
  874
  V95
  B109
  A764
  Uitkomst?
  Uitkomst?
  B. De keus gaat tussen ruiten en harten (ongeboden kleuren). Starten van een serie is beter dan met een (aanmoedigend) kleintje.
  38
  W

  pas
  N

  3SA
  O
  1
  a.p.?
  Z
  1SA
  92
  B83
  864
  V7642
  Uitkomst?
  Uitkomst?
  9. Als partner een kleur geboden heeft (en zeker als dat een volgbod was) is het meestal verstandig om met die kleur uit te komen. Een eigen kleur ontwikkelen zit er hier niet in.
  39
  W

  pas
  N

  4
  O
  Z
  1
  7
  A1087
  A75
  98732
  Uitkomst?
  Uitkomst?
  Kom alleen met de Aas uit als je ook de Heer hebt. Starten met troef is wel eens goed maar zelden als je zelf een singleton hebt: partner zit dan meestal tegen en je geeft de leider direct iets cadeau. Blijft over 9: niks in deze kleur.
  40
  W

  pas
  pas
  N

  2
  3SA
  O

  pas
  Z
  1SA
  2
  B972
  86
  V972
  HB3
  Uitkomst?
  Uitkomst?
  Kies 2. De keus gaat tussen 2 en 2. Bekijk het biedverloop. Noord vroeg via Stayman naar de hoge kleuren. Zuid bood harten, waar Noord niet op inging: die heeft dus Schoppen.

  Begin bladzijde

  Je kunt alle antwoorden tegelijk (on)zichtbaar maken, bv als je de pagina wilt printen: