Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Hoofdstuk 7
Bieden: Preëmtief bieden Spelen: Snijden Regel: Strafkaarten
Tip: Lekkerst het láátst Frans: Le Roudi Quiz

Bieden. Preëmptieve openingen

Hoog bieden met een extreem lange kleur en weinig punten heeft 'preëmptief' bieden. Je kunt zowel preëmptief openen als volgen.

Opening: elke kleur opening op 3-niveau of hoger
Volgbod: elk volgbod met een dubbele sprong
1
84
AVB108763
8
B10
Met deze hand open je 4. Dat toont een zeer lange kleur (8-kaart) met betrekkelijk weinig punten. Met een harten minder open je 3.

Dit contract ga je waarschijnlijk niet maken, dus waarom zou je zoiets doen?
Met deze hand open je 4. Dat toont een zeer lange kleur (8-kaart) met betrekkelijk weinig punten. Met een harten minder open je 3.

Dit contract ga je waarschijnlijk niet maken, dus waarom zou je zoiets doen?

Een hand met (erg) veel troeven is geschikt om daar nogal wat slagen te maken. Het betekent ook dat de tegenpartij daar niet zoveel kaarten in heeft. Voeg dat bij het feit dat de tegenstanders ook nog eens veel punten hebben, en zij kunnen vrijwel zeker een hoog contract spelen. Door direct zo hoog te bieden maak je dat erg moeilijk voor ze. En zelfs als je gedoubleerd down gaat kan dat voor jou gunstiger zijn dan dat zij een contract maken. Als je met de hand uit dit voorbeeld 3 down zou gaan kost dat gedoubleerd 500 punten. Maar als de tegenpartij kwetsbaar 4 schoppen kan maken (620 punten) is het bod een goede investering geweest. Natuurlijk kan partner ook nog punten hebben en wordt het contract zomaar gemaakt. Kortom, mits met enig beleid toegepast kan een preëmptieve opening jouw partij veel punten opleveren, en over dat beleid gaan we het hier hebben.

Wie preëmptief bied stort zich met weinig punten in een onzeker avontuur. Het gevaar bestaat dat de tegenstanders gaan doubleren en dat je het geboden contract moet spelen. Hoewel je er rekening mee houdt om down te gaan moet dat niet te gek worden want dan is het te duur. Het bezit van een goede lange kleur is daarom zo belangrijk.

Een solide vuistregel is de regel van twee en drie. Die gaat er vanuit dat je eigenlijk nooit meer dan 500 punten (waarom?) wilt verliezen. De regel schrijft voor dat je de slagen telt die je op eigen kracht zeker kunt maken en dan biedt je
 • 3 slagen hoger - niet-kwetsbaar.
 • 2 slagen hoger - kwetsbaar.
 • In het voorbeeld hierboven mag je op 7 slagen rekenen: 2 zekere uit de hoogste 3 kaarten, en 5 slagen uit de lengte. Voor 4 moet je 10 slagen maken en dan is het niet-kwetsbaar dus een verantwoord bod, maar kwetsbaar niet

  2
  W
  N
  O
  1
  Z
  3
  HVB9874
  8
  V93
  84
  Met schoppen als troef heb je 6 slagen in de hand. Niet-kwetsbaar kun je dus een preëmtief bod (dubbele sprong) doen. Je kunt natuurlijk ook 1 volgen, maar dat maakt het de tegenstanders lang niet zo moeilijk.
  Met schoppen als troef heb je 6 slagen in de hand. Niet-kwetsbaar kun je dus een preëmtief bod (dubbele sprong) doen. Je kunt natuurlijk ook 1 volgen, maar dat maakt het de tegenstanders lang niet zo moeilijk.

  Paradoxaal genoeg belooft een 2 bod dus een veel sterkere hand: behalve de mooie schoppen ook een goede opening. De gedachte hierachter is ook dat er dan voor je eigen partij niet zoveel biedruimte wordt weggenomen

  Het idee achter de regel van 2 en 3 is dat het verlies maximaal 500 punten kan bedragen. Wanneer partner helemaal niets heeft ga je met hand 2 drie down. Dat kost niet-kwetsbaar 500, maar wel kwetsbaar 800 punten. Daarom pas je als je kwetsbaar bent.

  Maar waarom zou je zelf vrijwillig 500 punten aan te tegenpartij geven? Nou, als de tegenpartij 4 zou kunnen maken levert ze dat 620 (kwetsbaar) of 420 (niet kwetsbaar) op. Een preëmptief bod maakt het ze moeilijk om dat contract te bieden. Verder is het ook heel goed mogelijk dat met een beetje steun van partner het contract of een manche in die kleur zomaar gemaakt wordt.

  Tot zover de theorie. In de praktijk zul je merken dat er maar weinig spelers zijn die zich houden aan de regel van 2 en 3. Met name in een niet-kwetsbare positie wordt er lustig op los gepreëmpt. Daar zit ongetwijfeld een psychologische kant aan: veel spelers denken ongetwijfeld dat zo'n bod bij de tegenstanders als een rode lap op een stier werkt, en verwachten dat die dan te hoog of te laag zullen bieden. Tot op zekere hoogte klopt dat ook wel, want een preëmptief bod maakt het de tegenstanders buitengewoon lastig omdat het zoveel biedruimte wegneemt, en het bieden ontspoort. Daar staat tegenover dat de preëmptieve bieders zelf ook vaak het lid op de neus krijgen. Laten we maar eens naar wat praktijk voorbeelden van experts kijken, tijdens de Olympiade 2000, de wedstrijd tussen Italie en Polen.

  3
  HVB1074
  V
  106
  10876
  Niet kwetsbaar opende Cezary Balicki hier 3 met slechts een 6-kaart
  Niet kwetsbaar opende Cezary Balicki hier 3 met slechts een 6-kaart
  4
  V86
  V986542
  -
  952
  Volgens de theorie is deze hand veel te slecht voor een preëmptieve opening. Toch opende Norberto Bocchi hiermee 3 (niet kwetsbaar)
  Volgens de theorie is deze hand veel te slecht voor een preëmptieve opening. Toch opende Norberto Bocchi hiermee 3 (niet kwetsbaar)
  Zo'n opening kan natuurlijk faliekant verkeerd aflopen als de tegenstanders doubleren en je uiteindelijk niet meer dan 3 of 4 slagen maakt. Waarom doen topspelers het dan toch? Zij weten dat ze daarmee de tegenstanders voor grote problemen plaatsen. Die hebben dan maar weinig ruimte over om te ontdekken of en welke fit er bestaat en wat de gezamenlijke puntenkracht is. Ze storten zich niettemin dan vaak in een onzeker avontuur waar van moeilijk te voorspellen is hoe dat zal aflopen. Dat is vooral van belang als de tegenstanders bijvoorbeeld een kwetsbare manche of een slem kunnen maken.

  Om die reden is het vooral belangrijk om op de kwetsbaarheid bij het bieden te letten. Met het doubleren en downspelen van een kwetsbare preëmpt zijn al snel veel punten te verdienen.

  5
  W
  N
  O
  1
  Z
  ?
  VB10643
  8
  10864
  96
  Deze hand is bij lange na niet goed genoeg voor een volgbod van 3. Veel spelers wagen het er (niet-kwetsbaar) toch op en speculeren er op dat ze niet zo gedoubleerd zullen worden. Wanneer OW zelf een manche kunnen maken, moeten ze 3 4 down spelen.
  Deze hand is bij lange na niet goed genoeg voor een volgbod van 3. Veel spelers wagen het er (niet-kwetsbaar) toch op en speculeren er op dat ze niet zo gedoubleerd zullen worden. Wanneer OW zelf een manche kunnen maken, moeten ze 3 4 down spelen.

  Zoals gezegd, is de kwetsbaarheid is dus uiterst belangrijk, want kwetsbaar 2 down gaan kost al 500, terwijl een niet-kwetsbare manche tegenpartij maar 420 oplevert. Belangrijk is dus dat je weet wat eventuele gedoubleerde downslagen zullen gaan kosten
  Downslagen
  (gedoubleerd)
  1 2 3 4
  Kwetbaar 200 500 800 1100
  Niet-Kwetsb. 100 300 500 800
  Preëmptief bieden kan dus heel effectief zijn, maar beginnende bridgers doen er verstandig aan om zich aan de theorie te houden: een zevenkaart en weinig punten in de zijkleuren. Dat maakt het voor je partner ook makkelijker om te beoordelen wanneer hij moet passen of doorbieden.

  Doorbieden? Jazeker, met weinig verliezers in de zijkleuren en enige troefsteun mag partner de kleur verhogen, zeker als het de harten- of schoppenkleur betreft. Toch is hier ook enige voorzichtigheid geboden: het gaat er bij doorbieden vooral om de positieve score te halen. Waar een preëmptief bod in principe de bereidheid toont om 2 of 3 down te gaan, moet doorbieden ofwel constructief zijn (en een flinke opening beloven) ofwel een extreme verdeling, waarbij het zeker is dat de tegenpartij een manche kan spelen. Gedoubleerd down gaan (vooral kwetsbaar) in een contract waarin de tegenpartij alleen maar een deelscore kon halen, is geen winnend bridge.

  En bovenal: als de tegenpartij preëmtief opent, ga dan vooral zelf niet preëmtief bieden. Als zij de bereidheid tonen om 'vrijwillig' down te gaan tonen (en ons daarmee al in principe 500 punten aanbieden), waarom zouden wij daarmee willen concurreren. Nee, na een preëmtief bod van de tegenpartij is óns bieden er opgericht om een (hoog) contract te maken en méér dan die aangeboden 500.
  Spelen: Snijden

  De 'snit' is zonder twijfel de meest toegepaste speelfiguur. We snijden heel wat af, met name op Heren, Vrouwen en Boeren. De bedoeling is om bij de tegenpartij een honneur te vangen die we niet zouden maken als we onze kaarten van bovenaf spelen. Als we hier de Aas spelen maken OW altijd de Heer maar als de Heer bij West zit maken we een 2e slag:
  6
   
  AV
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  84
   
  Speel vanuit Zuid de 4 voor. Als West de Heer speelt leg je de Aas, en anders de Vrouw.
  Speel vanuit Zuid de 4 voor. Als West de Heer speelt leg je de Aas, en anders de Vrouw.
  AV
  84
  ?
  ?
  AV
  84
  ?
  ?
  7
   
  AB
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  V7
   
  Speel vanuit Zuid de V (of de 7) voor. Als West de Heer speelt leg je de Aas, en anders de Vrouw.
  Speel vanuit Zuid de V (of de 7) voor. Als West de Heer speelt leg je de Aas, en anders de Vrouw.
  AB
  V7
  ?
  ?
  AB
  V7
  ?
  ?
  Als West de Heer heeft maak je 2 slagen, anders maar één, een kans van 50%. Merk op dat je in voorbeeld 7 behalve de Vrouw ook de Boer hebt. Als je de Boer niet had, kun je de Vrouw wel voorspelen, maar als West dekt, maakt de tegenpartij de Boer alsnog. Twee basisregels voor het snijden

 • Snijden doe je door naar de vork toe te spelen
 • Speel geen honneur voor als je de aanliggende honneur niet bij hebt.
 • In de bovenliggende speelfiguur is AV de vork waar je naartoe moet spelen. Zoals we gaan zien kunnen er ook andere vorken zijn waar je naartoe kunt spelen.
  8
   
  H1042
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  B93
   
  Hier mag je snijden dankzij het bezit van de 10 (en de 9). Speel vanuit Zuid de Boer voor: als West dekt met de Vrouw en Oost met de Aas de Heer neemt worden 9 en 10 slagen.
  Hier mag je snijden dankzij het bezit van de 10 (en de 9). Speel vanuit Zuid de Boer voor: als West dekt met de Vrouw en Oost met de Aas de Heer neemt worden 9 en 10 slagen.
  H1042
  B93
  ?
  ?
  H1042
  B93
  ?
  ?

  9
   
  H542
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  B73
   
  Hier is het spelen van de Boer niet goed: na Boer, Vrouw, Heer en Aas sta je met lege handen en ga je de 10, 9 en 8 ook nog verliezen. Tamelijk hopeloos, maar de beste kansen zijn het spelen van een kleine naar de Heer en later een kleintje naar de Boer.
  Hier is het spelen van de Boer niet goed: na Boer, Vrouw, Heer en Aas sta je met lege handen en ga je de 10, 9 en 8 ook nog verliezen. Tamelijk hopeloos, maar de beste kansen zijn het spelen van een kleine naar de Heer en later een kleintje naar de Boer.
  H542
  B73
  ?
  ?
  H542
  B73
  ?
  ?

  Nog wat voorbeelden van snij-figuren

  10
   
  V843
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  AH2
   
  Je speelt AH en ziet bij Oost de 9 en B vallen, West speelde de 5 en 6. Je mist nu alleen nog de 7 en de 10, die mogelijk bij West zitten. Dan is er kans op een extra slag: speel de 2 uit de hand; als de 7 verschijnt kun je de 8 leggen en zo snijden op de 10.
  Je speelt AH en ziet bij Oost de 9 en B vallen, West speelde de 5 en 6. Je mist nu alleen nog de 7 en de 10, die mogelijk bij West zitten. Dan is er kans op een extra slag: speel de 2 uit de hand; als de 7 verschijnt kun je de 8 leggen en zo snijden op de 10.
  V843
  AH2
  10765
  B9
  V843
  AH2
  ?
  ?

  Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Oost listig eerst de 9 toen de Boer speelde en toch de 10 heeft. Daarmee zette hij je dan op het verkeerde been en dat is een complimentje waard.

  11
   
  AV104
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  7652
   
  Speel vanuit Zuid een kleintje en leg de 10 als West ook klein speelt. Als dat verliest aan de Boer van Oost speel je later klein naar de Vrouw. Dat is een dubbele snit. Je hoopt dat B of H goed zitten, of (liever nog) allebei. En als de 10 verliest aan de Heer van Oost, weet je dat de Boer natuurlijk bij West zit (waarom?).
  Speel vanuit Zuid een kleintje en leg de 10 als West ook klein speelt. Als dat verliest aan de Boer van Oost speel je later klein naar de Vrouw. Dat is een dubbele snit. Je hoopt dat B of H goed zitten, of (liever nog) allebei. En als de 10 verliest aan de Heer van Oost, weet je dat de Boer natuurlijk bij West zit (waarom?).
  AV104
  7652
  ?
  ?
  AV104
  7652
  ?
  ?


  Spelregel - Strafkaart
  Tegenspelers mogen elkaars kaarten natuurlijk niet zien. Een kaart mag pas worden getoond als hij -op de beurt- wordt gespeeld. De tegenspeler die eerder een kaart laat zien, geeft informatie aan zijn partner die daar voordeel uit zou kunnen halen. Een arbiter zal kunnen wegnemen door een strafkaart toe te kennen.

  12
  Contract 4
  Uitkomst V
  B1076
  A3
  HB72
  1987
  N
  W --|-- O
  Z
  82
  65
  V1064
  HB632
     
  Zuid speelt 4 waartegen West uitkomt met V, genomen in de dummy met de Aas. De leider speelt B voor waarop oost de 2 trekt. Per ongeluk valt V ook open op tafel. Dat is een voortijdig getoonde kaart, West weet nu dat Oost die kaart heeft en zou van die wetenschap later gebruik kunnen maken.

  Het voordeel van die vóórkennis moet worden weggenomen door OW in hun voor- en bijspelen te beperken Zoals te doen gebruikelijk moet de arbiter geroepen worden. Die zal bepalen dat V open op tafel moet blijven liggen: dat wordt een (grote) strafkaart.
  B1076
  A3
  HB72
  1987
  82
  65
  V1064
  HB632
  Zuid speelt 4 waartegen West uitkomt met V, genomen in de dummy met de Aas. De leider speelt B voor waarop oost de 2 trekt. Per ongeluk valt V ook open op tafel. Dat is een voortijdig getoonde kaart, West weet nu dat Oost die kaart heeft en zou van die wetenschap later gebruik kunnen maken.

  Het voordeel van die vóórkennis moet worden weggenomen door OW in hun voor- en bijspelen te beperken Zoals te doen gebruikelijk moet de arbiter geroepen worden. Die zal bepalen dat V open op tafel moet blijven liggen: dat wordt een (grote) strafkaart.

  Stel nu dat B aan West zou verliezen, zodat die aan slag komt. De leider krijgt nu van de arbiter twee opties voorgelegd.
 • 1. Hij mag eisen of verbieden dat West ruiten speelt. In dat geval mag Oost zijn V weer opnemen en gaat het spel gewoon door. Als Zuid eist dat er ruiten gespeeld moet worden, mag Oost een ruiten naar keuze bijspelen, en is niet verplicht om V te spelen.
 • 2. Zuid kan afzien van het eisen of verbieden om ruiten te spelen. In dat geval blijft V open op tafel liggen en moet Oost die kaart bijspelen op de eerstkomende mogelijkheid: dus op het moment dat er ruiten gespeeld wordt, of Oost niet meer op een andere kleur kan bekennen in een andere kleur. Dat kan heel zuur zijn, want als Zuid verder zou gaan met een tweede en een derde rondje troef, is Oost verplicht om op de derde troefronde V bij te spelen. Of, als Zuid een kleine ruiten naar de Heer zou spelen, moet Oost zijn Vrouw daar onder gooien.

  Dat klinkt heel zuur voor de overtreder, maar je moet maar bedenken dat het nog vervelender zou zijn als de leider (die immers niks aan de overtreding kon doen) zijn contract daardoor niet zou maken. Het gaat dan ook om schadeloosstellen, niet om straffen.

  Kleine strafkaart
  > In het hierboven gegeven voorbeeld is er sprake van een 'grote' strafkaart. Wanneer Oost niet V maar 4 uit zijn hand had laten vallen, was dat geen grote maar een 'kleine' strafkaart geworden. Bij een kleine strafkaart zijn de straffen minder streng. Zo kan de leider West niet verplichten of verbieden om ruiten te spelen. En als Zuid B neemt en een kleine ruiten naar de Boer speelt, mag Oost die gewoon nemen met de Vrouw. Wel is Oost verplicht om 4 eerder te spelen dan een andere kleine ruiten (6). In plaats van een kleine strafkaart mag de overtreder dus een honneur (10 of hoger)

  Wanneer is een voortijdig getoonde kaart een grote strafkaart en wanneer een kleine? Een kaart lager dan een honneur (lager dan de 10) én onopzettelijk getoond (twee kaarten tegelijk gespeeld, kaart laten vallen) wordt een kleine strafkaart. Elke honneur, of elke kaart die doelbewust getoond is (bv bij verzaken en daarna herstellen, of spelen voor de beurt) wordt een grote strafkaart.

  Dit geldt overigens alleen voor de tegenspelers, omdat die ongeoorloofde informatie krijgen. Als de leider een kaart laat zien, kan zijn partner daar nooit van profiteren: die is immers dummy. De leider kan dus nooit een strafkaart krijgen.
 • kleine strafkaart: kaart lager dan een 10 die per ongeluk zichtbaar werd.
 • grote strafkaart: 10 of hoger die per ongeluk zichtbaar werd, óf elke kaart (ook een kleintje) die gespééld werd.

 • Tip: Bewaar het lekkerst voor het laatst
  Beginnende bridgers die de techniek van het snijden beheersen, hebben de neiging om die techniek zo snel mogelijk toe te passen. Dat is begrijpelijk, want het is een bevredigend gevoel als een snit 'goed zit', maar niet altijd verstandig: er is een 50% kans dat het misgaat en soms zijn er andere manieren om te voorkomen dat een slag verloren gaat. Vaak moet het snijden daarom worden uitgesteld.
  13
  Contract 4
  Uitkomst B
  H873
  875
  H82
  HB2
  V109
  H9
  B1093
  A1085
  N
  W --|-- O
  Z
  B5
  10642
  V65
  9764
   
  A642
  AVB3
  A74
  V3
   
  Zuid wint de uitkomst met de Aas en slaat AH. Hierna moet je beslissen of je de klaveren kleur ontwikkelt of snijdt op H. Als je begint met de hartensnit, mislukt die, waarna West ruiten zal door spelen. Als je daarna met A van slag gaat verlies je nog een ruiten plus V en ben je één down.

  Beter is het om na 2 troefronden éérst op de klaveren af te gaan met een kleintje naar de Vrouw. West wint en speelt ruiten door. Je neemt en incasseert H en gooit op B een ruiten weg. Pas daarna probeer je de hartensnit. Ook als die mislukt, heb je je contract gemaakt.
  H873
  875
  H82
  HB2
  A642
  AVB3
  A74
  V3
  V109
  H9
  B1093
  A1085
  B5
  10642
  V65
  9764
  Zuid wint de uitkomst met de Aas en slaat AH. Hierna moet je beslissen of je de klaveren kleur ontwikkelt of snijdt op H. Als je begint met de hartensnit, mislukt die, waarna West ruiten zal door spelen. Als je daarna met A van slag gaat verlies je nog een ruiten plus V en ben je één down.

  Beter is het om na 2 troefronden éérst op de klaveren af te gaan met een kleintje naar de Vrouw. West wint en speelt ruiten door. Je neemt en incasseert H en gooit op B een ruiten weg. Pas daarna probeer je de hartensnit. Ook als die mislukt, heb je je contract gemaakt.

  Je kunt dit soort beslissingen makkelijker nemen door een goed speelplan te maken. In een troefcontract tel je het aantal verliezers. Hier zijn dat er 4, één in elke kleur. Eén teveel dus.. Vraag je af hoe je die verliezers kunt kwijt raken. Hier kan dat ofwel een via een hartensnit (als die goed zit, kans 50%, géén verliezer in harten) ofwel door een lengteslag in klaveren, waarop een ruitenverliezer weg kan (kans 100%). Op de geboden kansen baseer je je plan.


  Tip
  Als je 2 werkkleuren hebt, is het beter om te beginnen met de kleur waarin je niet hoeft te snijden.


  Op zijn Frans: Le Roudi
  We hebben al een paar keer gezegd dat de Fransen hechten aan het vinden van een fit in een hoge kleur
  14
  W

  pas
  N
  1
  1SA
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  ??
  H10982
  V10
  A98
  B76
  Wat moet je bieden?
  Pas? Jammer als partner maximaal is
  2SA? Kan te hoog zijn als partner minimaal is
  2 of 2? Fit in deze kleuren is onzeker
  Wat moet je bieden?
  Pas? Jammer als partner maximaal is
  2SA? Kan te hoog zijn als partner minimaal is
  2 of 2? Fit in deze kleuren is onzeker
  Om achter de antwoorden op deze vragen te komen gebruiken de Fransen de (hier) populaire Roudi conventie, genoemd naar de franse topspeler Roudinesco. Met een inviterende hand (omstreeks 10 punten dus) wordt dan 2 geboden. Dat belooft niet noodzakelijkerwijs een vierkaart klaveren, maar vraagt de openaar te vertellen, of hij een maximale dan wel minimale opening heeft én of hij 3 kaarten mee heeft in de eerder geboden kleur (hier schoppen)

  De antwoorden zijn dan:
  15
  W

  pas
  pas
  N
  1
  1SA
  ??
  O
  pas
  pas
  Z
  1
  2
  H10982
  V10
  A98
  B76
  2. Minimaal, geen 3 kaart in 1e kleur ()
  2. Minimaal, mét 3 kaart in 1e kleur ()
  2. Maximaal, mét 3 kaart in 1e kleur ()
  2SA. Maximaal, geen 3 kaart in 1e kleur ()
  2. Minimaal, geen 3 kaart in 1e kleur ()
  2. Minimaal, mét 3 kaart in 1e kleur ()
  2. Maximaal, mét 3 kaart in 1e kleur ()
  2SA. Maximaal, geen 3 kaart in 1e kleur ()

  Het is niet gezegd dat alle biedproblemen met deze conventie tot het verleden zullen behoren, maar deze informatie uitwisseling maakt het wel makkelijker om het goede contract te bereiken.

  Ook al wil je deze conventie zelf niet gaan spelen, dan weet je in elk geval wat er aan de hand is als je Franse tegenstanders een dergelijk biedverloop produceren.

  PS. Het lijkt wel een soort Stayman, en iets dergelijks wordt in Nederland ook ook gespeeld onder de naam Checkback Stayman, al zijn de antwoorden anders.
  Quiz (Acol)

  16
  W
  N
  O
  Z
  ??
  82
  B72
  HB76532
  7
  Zuid gever, OW kwetsbaar. Wat bied je?
  Zuid gever, OW kwetsbaar. Wat bied je?
  3. Niet een heel mooie preëmpt-hand. Toch zal een echte wedstrijdbridger vanwege de gunstige kwetsbaarheid (zij wel, wij niet) preëmptief openen. Een enkele keer loopt dat fout en kost het 1100. Daar moet je wel tegen kunnen.
  17
  W
  N
  O
  Z
  ??
  B2
  V72
  HB76532
  7
  Zuid gever, NZ kwetsbaar. Wat bied je?
  Zuid gever, NZ kwetsbaar. Wat bied je?
  Pas. Een tamelijk slechte troefkleur. Kwetsbaar te gevaarlijk en het kan veel gaan kosten.
  18
  W
  N
  O
  1
  Z
  ??
  7
  HVB9543
  VB106
  7
  Zuid gever, Allen kwetsbaar. Wat bied je?
  Zuid gever, Allen kwetsbaar. Wat bied je?
  4. Met een beetje goede wil zijn er 8 slagen: 6 harten en 2 ruiten. Dat maakt het een verantwoord bod. Met 2 slagen bij partner wordt het gemaakt. Wie de gok niet aandurft biedt 3 en mist mogelijk 4, want partner zal zelden verhogen.
  19
  W
  N
  O
  1
  Z
  ??
  H6
  74
  87
  HV87632
  Zuid gever, Allen kwetsbaar. Wat bied je?
  Zuid gever, Allen kwetsbaar. Wat bied je?
  2. Als je 3 biedt is dat een enkele sprong en belooft openingskracht. Wie preëmptief wil bieden moet aar 4-niveau, maar daarvoor zijn er te weinig slagen. Passen is wel erg laf, maar voorzichtig aan.


  20
   
  H65
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  AB842
   
  Je moet 5 slagen maken. Hoe doe je dat?
  Je moet 5 slagen maken. Hoe doe je dat?
  Om te snijden moet je naar de vork toe spelen. Eerst dus de 2 naar de Heer dan 5 richting Boer. Zo snij je de Vrouw bij Oost eruit. 5 slagen.
  H65
  AB842
  107
  V93
  H65
  AB842
  ?
  ?
  21
   
  AB102
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  H76
   
  Je moet achter elkaar 4 slagen maken. Hoe doe je dat?
  Je moet achter elkaar 4 slagen maken. Hoe doe je dat?
  Speel de 6 vanuit Zuid en leg in Noord de 10. Met de 2 terug naar de Heer om nog eens naar de Boer te spelen. Zodoende snij je 2x op de Vrouw. 4 slagen.
  AB102
  H76
  V983
  54
  AB102
  H76
  ?
  ?
  22
   
  A543
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  B1096
   
  Je moet 3 slagen maken. Hoe doe je dat?
  Je moet 3 slagen maken. Hoe doe je dat?
  Speel de Boer voor en laat die uitlopen. Oost neemt. Zodra je weer aan slag bent speel je de 10 voor. Deze dubbele snit werkt als West de Vrouw of de Heer heeft (of allebei). Je maakt echter nooit meer dan 3 slagen.
  A543
  B1096
  V87
  H2
  A543
  B1096
  ?
  ?
  23
   
  AV6
   
  ?
  N
  W --|-- O
  Z
  ?
   
  B932
   
  Je begint met de 2 naar de V. Onder de Aas valt de Heer bij West. Hoe verder?
  Je begint met de 2 naar de V. Onder de Aas valt de Heer bij West. Hoe verder?
  Na het vallen van de Heer in West is Oost gemarkeerd met de nog ontbrekende 10 8 waar jij achter zit met B9. Speel dus de 6 uit Noord en snij over 108 bij Oost om 4 slagen te maken.
  AV6
  B932
  H5
  10874
  AV6
  B932
  ?
  ?


  Begin bladzijde

  Je kunt alle antwoorden tegelijk (on)zichtbaar maken, bv als je de pagina wilt printen: