Ga naar hoofdstuk             10 11 12   Index   Bijlage   Biedsteun   Toelichting

Bijlage

Zitsels Vijfkaart Hoog Zwakke Sans Vierde kleur Negatief doublet Multi 2
Muiderberg RKC Blackwood Unusual 2SA, Michaels Cuebid, Ghestem, Unusual 4SA (Multi) Landy

Waarschijnlijkheid van zitsels.

De leider en de dummy bezitten samen een bepaald aantal kaarten in een kleur. De resterende kaarten zitten bij de tegenstanders. Hoe die kaarten onderling verdeeld zijn weet de leider niet. Elke verdeling is mogelijk, maar de frequentie van de verdeling verschilt per geval, en dat is een kwestie van kansberekening. Nu hoef je geen wiskundige te zijn of te worden om te kunnen bridgen, maar enige kennis van de meest waarschijnlijke verdelingen kan goed van pas komen. Hieronder een overzicht van de meest waarschijnlijke zitsels voor diverse aantallen ontbrekende kaarten.

        Aantal
  ontbrekende
       kaarten

Meest 
waarschijnlijk 
zitsel
Kans op andere verdelingen
          2

1-1

52% 2-0 48%    
          3 2-1 78% 3-0 22%    
          4 3-1 50% 2-2 40% 4-0 10%
          5 3-2 68% 4-1 28% 5-0 4%
          6 4-2 48% 3-3 36% 5-1 14%
          7 4-3 62% 5-2 31% 6-1 7%
Deze tabel heeft een duidelijk patroon. Wanneer een oneven aantal kaarten ontbreekt is de kans het grootst dat de kaarten zo evenwichtig mogelijk (2-1, 3-2, 4-3) verdeeld zijn. Mis je een even aantal kaarten dan is een minder optimaal zitsel waarschijnlijker (3-1, 4-2, 5-3)

Onthoud dat een 3-3 zitsel minder vaak voorkomt dan een 4-2. 

Puntentelling

Welke score een bepaald contract oplevert, veronderstellen we bekend; daarvoor zijn er trouwens allerlei tabellen te vinden, ook op het internet. Maar bij wedstrijden wordt de op een spel behaalde score vertaald naar een ander resultaat. Hoe dat gebeurt hangt af van de soort wedstrijd. De meest bekende wedstrijdvormen zijn: Paren en Viertallen.

Bij parenwedstrijden wordt een spel door meerdere spelers gespeeld, afhankelijk van het aantal paren in de groep en het aantal tafels. Al bijvoorbeeld nemen we aan dat een spel 6 keer gespeeld wordt en er zijn dan ook 6 scores op dat spel behaald. Bij het berekenen van de uitslag worden de scores op elk spel met elkaar vergeleken. Wie de laagste score haalt krijgt 0 matchpunten, die daarboven 2, dan 4 enzovoort. De hoogste score heet ook wel de Top van een spel, en de vertaling in matchpunten (m.p.) gaat m.b.v. de formule (2 maal aantal scores) - 2. Bij 6 scores is de top dus 2*6 - 2 = 10 m.p. Als je precies 3SA contract maakt, er is precies één paar die 3SA+2 maakt en de rest van het veld maakt één overslag krijg je een score tabel van 0, 5, 5, 5, 5, 10 m.p. (de rest deelt de scores 2, 4, 6, 8). Idem als iedereen 3SA precies maakt en jij gaat down, krijg je een 0.

Bij viertallen wedstrijden gaat het anders. Daar spelen 2 paren als team tegen 2 andere paren, en een spel wordt maar 2x gespeeld. Eén keer door Team A in de NZ richting en één keer door Team B in de NZ richting. Als beide teams bv 3SA contract maken is gescore gelijk: niemand wint wat. Als het ene Team 3SA precies (400) en Team B 3SA + 1 (430) maakt is er een verschil van 30. Dat verschil wordt via een tabel omgezet naar IMP's (International Match Points), hier wint Team B dan 1 imp. Als Team A 3SA maakt en Team B gaat één down, dan scoort Team A dus 400 (eigen contract) + 50 (downscore) 450 dwz 10 imps. Evenzo als Team A 3SA (400) maakt en Team B biedt en maakt precies 2SA (120) dan is het verschil 280 en dus 7 imps voor Team A.

In de praktijk heeft deze berekeningswijze ook gevolgen voor de gebruikte speeltactiek. In Parenwedstrijden is, behalve het maken van het contract ook belangrijk ook overslagen te maken. Daar kan het maken van een overslag het verschil tussen top en een nul zijn. Als, bijvoorbeeld in het veld iedereen 2SA biedt en precies maakt, maar er is één paar dat een overslag haalt, wint die veel punten.

Bij viertallenbridge, telt een overslag lang zo hard niet aan, maar daar kan het bieden en maken van een manche veel punten opleveren. Als hier het ene team 2SA biedt en één overslag maakt (score 150) maar het andere team biedt en maakt 3SA (score 600) is dat een verschil van 450 en levert dan 10 imps op. Het risico is niet zo groot: Wie 3SA biedt en down gaat (score -100 of -50) verliest weliswaar van het team dat 2SA biedt en maakt (120) maar het verlies is minder groot dan de winst had kunnen zijn. Je ziet dat het verschil van een overslag niet voor grote scoreverschillen kan leiden, het bieden en al dan niet maken van een manche echter wel.


Overzicht veel toegepaste conventies.

De lijst is slechts bedoeld om er kennis van te nemen, zodat je een globaal idee hebt wat er aan de hand is als je tegenstanders je vertellen dat ze een van deze conventies spelen.We herhalen het nog maar eens: we willen de beginnende bridger beslist niet aanmoedigen om al deze conventies in het bied-pakket op te nemen.  We raden aan om vooral de basistheorie grondig te gaan beheersen. Pas op het moment dat zelfs ontdekt dat er situaties zijn waarin het bieden niet met de standaard theorie tot een goed eind is te brengen, zou je kunnen overwegen of je tijd en energie wilt steken in het leren van iets nieuws, én risicovols, want met het toepassen van alle nieuwe conventies zijn (in het begin en later) ongelukjes te verwachten.

Vijfkaart Hoog

Het standaard Acol systeem heeft als uitgangspunt dat je in elke kleur die je biedt 4 kaarten of meer belooft. In toenemende mate is het in Nederland gebruikelijk om 1 of 1 te openen met tenminste 5 kaarten in die kleur. In Frankrijk en Amerika doet vrijwel iedereen dat met de respectievelijke Majeur Cinquième en Standard American biedsystemen.

De consequenties daarvan zijn dat met een 4-3-3-3 of 4-4-3-2 verdeling er een probleem ontstaat. Dit probleem is in deze serie al aan de orde gekomen, want in Frankrijk opent met dan de 'meilleur mineur' die dus minimaal een 3-kaart belooft. In Nederland is het usance om vast te houden aan de ruiten opening met een vierkaart ruiten, en als gevolg daarvan moet een 1 opening soms op een doubleton gedaan worden. Er zitten zeker voordelen aan deze aanpak, maar ook nadelen, zoals de onzekerheid van het aantal klaveren in een 1 opening. Daardoor spreken veel paren af dat op een 1 opening niet gepast mag worden; een bod van 1 belooft dan 0-5 punten óf echt. Mooi gevonden, maar dat brengt weer andere onduidelijkheden met zich mee. 

Veel bridgers beweren dat het systeem 5-kaart hoog superieur is aan het 'ouderwetse' Acol waarin elke kleur opening vanaf een 4 kaart wordt gedaan. Dit is echt onzin. Berry Westra is in 1993 wereldkampioen geworden, gewoon met Acol, 'alles vierkaarten'. 


De Zwakke Sans

Verreweg de meeste wedstrijdbridgers hebben de afspraak dat een 1SA opening 15-17 punten belooft. Andere afspraken zijn echter ook mogelijk. Een minderheid hanteert de Zwakke Sans, die 12-14 punten belooft. Het vereiste van een SA verdeling blijft wel bestaan.

1
A4
H72
AB843
B76
13 punten. Wie de Zwakke Sans speelt, opent met 1SA. Dat belooft 12-14 punten en een SA verdeling
13 punten. Wie de Zwakke Sans speelt, opent met 1SA. Dat belooft 12-14 punten en een SA verdeling
2
4
H72
AB843
AB76
13 punten. Hier geen SA verdeling.
Open gewoon 1.
13 punten. Hier geen SA verdeling.
Open gewoon 1.

Ook na een zwakke SA opening wordt er doorgaans Stayman en Jacoby transfers gespeeld, al zijn er nog steeds paren die 2, 2 en 2 als écht en zwak spelen (de SA openaar moet passen)

De variabele SA
Weer anderen laten de kracht van de SA opening van de kwetsbaarheid afhangen. Zij spelen bijvoorbeeld kwetsbaar een 15-17 1SA en niet-kwetsbaar een 12-14 1SA opening. Bij een gunstige kwetsbaarheid (niet tegen wél) zijn er spelers die nog stapje verder gaan en afspreken dat een 1SA opening dan slechts 10-12 punten belooft. Er wordt dan 1SA geopend met handen waarop de meeste spelers zouden passen !


De vierde kleur

3
W
1
1
N
pas
pas
O
1
??
Z
pas
H8
AV762
976
AB4
Partner opent, dus wil je als Oost een manche gaan spelen, maar welke? Zonder fit ligt 3SA voor de hand, maar je hebt geen ruitendekking. En als partner een driekaart heeft is 4 het juiste contract. En misschien is 5 wel een optie
Partner opent, dus wil je als Oost een manche gaan spelen, maar welke? Zonder fit ligt 3SA voor de hand, maar je hebt geen ruitendekking. En als partner een driekaart heeft is 4 het juiste contract. En misschien is 5 wel een optie

In dit geval biedt de 4e kleur conventie uitkomst. Er zijn door de eigen partij al 3 kleuren geboden, en het is vrijwel uitgesloten dat er een fit in de 4e kleur (ruiten in dit voorbeeld) is. Het bieden van de 4e kleur (hier dus ruiten) is een 'vraagbod' en zegt dus niks over het eigen bezit in die kleur. Integendeel, met iets in ruiten zou Oost wel 3SA geboden hebben. Het vierde-kleur bod vraagt naar een nadere omschrijving van de hand van partner. Die omschrijving zou hier kunnen zijn:

Deze conventie heeft zijn nut bewezen en wordt door alle wedstrijdbridgers gespeeld. Hij treedt in werking als er (door de eigen partij) 3 kleuren geboden zijn, en de boodschap is: "Partner, ik denkt dat we een manche gaan spelen. Laten we eens uitvissen wat de beste is."

4
W
1
2
N
1
pas
O
2
pas
Z
pas
?
Hier is 2 een natuurlijk bod.
De vierde kleur conventie treedt alleen in werking als de drie kleuren door de eigen partij zijn geboden.
Hier is 2 een natuurlijk bod.
De vierde kleur conventie treedt alleen in werking als de drie kleuren door de eigen partij zijn geboden.

We volstaan met deze korte behandeling. Desgevraagd kunnen we een meer uitvoerige les geven.


Negatief Doublet

In de cursussen zijn we tot op heden 2 soorten doubletten tegengekomen: het strafdoublet en het informatie doublet. In hoofdstuk 9 van deze cursus hebben we al afgesproken dat een doublet op deelscore niveau informatief is zolang partner nog niet geboden heeft. Dat is een simpele en heldere basisafspraak, maar er zijn nog meer conventionele doubletten in omloop. De belangrijkste is het negatief doublet. Dat treedt in werking na een kleur opening van partner en een kleur volgbod en de rechter tegenstander.

5
W
N
1
O
1
Z
dbl
Volgens de standaard theorie is dit een strafdoublet. Het komt echter zelden voor dat we de tegenpartij op 1-niveau lucratief kunnen downspelen. Wie het negatief doublet speelt, geeft dan een heel andere hand aan.
Volgens de standaard theorie is dit een strafdoublet. Het komt echter zelden voor dat we de tegenpartij op 1-niveau lucratief kunnen downspelen. Wie het negatief doublet speelt, geeft dan een heel andere hand aan.


6
W
N
1
O
1
Z
dbl
842
HV76
94
A1043
Hier was je oorspronkelijk van plan om 1 te antwoorden, maar door het volgbod van Oost kan dat niet meer. Je hebt onvoldoende punten om op 2-niveau te antwoorden en 1SA zou een dekking beloven. Kortom, je zit vast. Passen dan maar? Een doublet belooft hier een 4 kaart en wat punten
Hier was je oorspronkelijk van plan om 1 te antwoorden, maar door het volgbod van Oost kan dat niet meer. Je hebt onvoldoende punten om op 2-niveau te antwoorden en 1SA zou een dekking beloven. Kortom, je zit vast. Passen dan maar? Een doublet belooft hier een 4 kaart en wat punten

7
W
N
1
O
1
Z
dbl
HV76
876
94
A1043
Een doublet belooft hier precies een 4-kaart schoppen. Je kunt nu een subtiel, maar nuttig onderscheid maken met een 1 bod, dat volgens afspraak dan minimaal een 5 kaart belooft.
Een doublet belooft hier precies een 4-kaart schoppen. Je kunt nu een subtiel, maar nuttig onderscheid maken met een 1 bod, dat volgens afspraak dan minimaal een 5 kaart belooft.

Het negatieve doublet biedt een oplossing voor dit soort problemen. Het toont minimaal 6 punten met een vierkaart in de andere hoge kleur. Een volledige behandeling voert hier te ver en kan een hele les vergen. Er zijn overigens zoveel variaties op het negatief doublet dat veel spelers door de bomen het bos niet meer zien en geen straf- van een negatief doublet meer kunnen onderscheiden. De bridgers die zich aan de eenvoudige regels uit deze cursus houden zijn veel beter af.


Multi 2

In hoofdstuk 8 hebben we kennis gemaakt met de Zwakke Twee openingen.
Een ingenieus alternatief voor de Zwakke Twee is de Multi 2 opening. Het idee hierachter is dat het economischer is met één openingsbod verschillende alternatieven aan te kunnen geven. De Multi 2 opening kan de volgende betekenissen hebben

V4
AVB762
83
1076
HB10762
8
A83
973
A84
B
AH7
AHB1062
AH7
HV32
A9
AHV6

Wie multi speelt, opent al deze handen met 2!
Het zal duidelijk zijn dat de antwoordende hand niet mag passen op 2. Het gebruikelijke antwoord is 2, een relais of afwachtbod, waarop de openaar zich nader gaat verklaren. 
Met een zwakke 2 in zal de openaar passen of anders met 2 (zwak) 3/ (sterk) zijn lange kleur tonen of met 2SA zijn sterke verdeelde hand.

Omdat de openaar met een zwakke 2 in zal passen, moet een partner met een heel sterke hand (15 punten of meer) iets anders bieden dan het standaard afwachtbod. Wie tegenover een zwakke 2 hand een poging wil wagen voor de manche moet dan 2SA antwoorden. Dat is een forcing vraagbod en voor het antwoordenschema op het 2SA vraagbod zijn wel 3 verschillend versies in omloop. Er is veel materiaal over te vinden, maar beslist geen aanrader voor de beginnende bridgers.


Muiderberg

Wie Multi speelt in plaats van de zwakke twee kan afspreken dat een opening van 2 of 2 gewoon weer een sterk spel van 8 of 9 speelslagen belooft.
Wedstrijdbridgers zijn echter gek op zwakke openingen, waarmee ze de tegenpartij (en vaak zichzelf) het leven zuur maken. Om die reden is de Muiderberg conventie populair. De openingen 2 en worden gebruikt om een zwak twee kleuren spel aan te geven: precies een vijfkaart in de geboden hoge kleur en een onbekende vierkaart of langer in klaveren of ruiten. De puntengrens is 6-10 punten.

2 vijfkaart harten, én 4+ kaart in of 6-10 punten
2 vijfkaart schoppen, én 4+ kaart in of , 6-10 punten


8
AB762
84
V10876
AB762
83
62
HB103
Deze handen zijn geschikt voor een Muiderbergse 2 Opening. Net als bij andere preëmptieve openingen is het van belang dat de kleuren van redelijke kwaliteit zijn.
H8
B9863
A4
10876
Dit is geen Muiderbergse opening waard, ondanks punten en verdeling. De kleuren waar het om gaat zijn gewoonweg te slecht, want de punten moeten voornamelijk in de beloofde kleuren zitten: daarmee moet je immers wérken.

Verder bieden na een Muiderbergse opening hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wanneer de antwoorder geen manche perspectieven ziet, zal hij doorgaans passen, of preëmptief, de kleur verhogen. Met handen vanaf 15 punten kan 2SA geantwoord worden. Op dat forcing vraagbod laat de openaar weten wat zijn lage kleur is. We geven hier niet het volledige vervolg; dat kan op het Internet gevonden worden.


RKC Blackwood

Er zijn veel variaties in de manier waarop naar Azen wordt gevraagd. De standaard variant is de 4SA Blackwood, waar op 5 niveau het aantal Azen wordt getoond. Onder wedstrijdbridgers verheugt de Roman Key Card (RKC) Blackwood variant zich in stijgende populariteit. Het bijzonder aan deze variant is dat (als de troefkleur vaststaat) ook troef Heer als een Aas wordt geteld. Er zijn dan vijf 'Azen' of, beter gezegd, sleutelkaarten (keycard, clé) in omloop. Deze conventie is bedacht om deze zeperd te voorkomen.

8
W
1
4
5
N
pas
pas
pas
O
1
4SA
6
Z
pas
pas
pas
B1032
HVB82
A
AVB
N
W --|-- O
Z
V8764
A3
HV3
H32
   
Met 4 toonde West 18-19 punten. Samen voldoende punten voor slem en ondanks 1 ontbrekende Aas bood Oost natuurlijk 6.
Volstrekt kansloos met AH troef buiten boord.
B1032
HVB82
A
AVB
V8764
A3
HV3
H32
Met 4 toonde West 18-19 punten. Samen voldoende punten voor slem en ondanks 1 ontbrekende Aas bood Oost natuurlijk 6.
Volstrekt kansloos met AH troef buiten boord.
Het uitgangspunt van RKC Blackwood is dat troefheer net zo belangrijk is als een Aas. Verder wordt ook troef Vrouw van belang geacht, en kan soms ook bij het Azen vragen worden getoond. Als de troefkleur vaststaat kan dan het volgende RKC antwoorden schema op 4SA worden gebruikt:

4SA - 5
5
5
5
nul of drie sleutelkaarten ('azen')
één of vier sleutelkaarten
twee sleutelkaarten zonder troefvrouw
twee sleutelkaarten mét troefvrouw

RKC Blackwood is geen kinderspeelgoed! Er kunnen grote rampen ontstaan wanneer er onduidelijkheid is over de troefkleur. Maar het is wel degelijk een uitstekende conventie voor solide partnerschappen met duidelijke afspraken.
Een meer uitgebreide beschrijving van RKC (met o.a. het vervolg over vragen van Heren en andere bijzonderheden) is op het internet of in een goed bridgeboek te vinden.

NB. Er zijn ook paren die helemaal geen Blackwood spelen, maar Azen vragen met 4. Argument is dat je lager kunt afstoppen bij onvoldoende azen. Topbridgers beschouwen dit als een minder goede methode. Zij gebruiken 4 en het hele 4-niveau liever voor 'controle biedingen'. Hoogstens vragen zij Azen met 4 na een 1SA of 2SA opening als er dus geen belangstelling is voor een troefcontract.
Unusual 2SA, Michaels Cuebid, Ghestem en Unusual 4SA

Wie na een opening van de tegenpartij een lange kleur heeft doet een volgbod. Met steun voor alle ongeboden kleuren is een informatie-doublet ideaal. Handen met twee uitgesproken kleuren (vijfkaarten, bijvoorbeeld) zijn een probleem. Als je een volgbod in één van je kleuren doet, loop je de kans de beste fit te missen, en met een informatie doublet zul je altijd zien dat je partner je korte kleur biedt. Dat wil je niet en daarom bestaan er een heleboel conventies om twee-kleurenspellen aan te geven. We bespreken er vier.

De Unusual 2SA

Dit is de meest bekende conventie om na een vijandelijke kleuropening een twee-kleurenspel te tonen. Het 2SA bod wordt gebruikt om (na ene kleuropening op 1 niveau) een 5-5 verdeling in de laagste twee ongeboden kleuren aan te geven.

West Noord Oost Zuid Noord belooft 5+ klaveren en 5+ ruiten aan. Zuid moet een keuze tussen beide kleuren en dus 3 of 3 bieden. Met een goede kaart mee mag Zuid natuurlijk ook hoger bieden
1 2SA pas ??

Michaels Cuebid

Bij deze conventie wordt de kleur van de tegenpartij gebruikt om een twee-kleuren spel aan te duiden. Na een 1 of 1 opening toont het cue-bid (2 cq 2) een vijfkaart in de andere hoge kleur en een vijfkaart in een (nog onbekende) lage kleur. Na een 1 of 1 opening belooft het cue-bid een 5-5 in de hoge kleuren.

Ghestem

Hier wordt naast 2SA en het cue-bid ook het volgbod van 3 gebruikt om een twee-kleurenspel aan te geven. 2SA toont de twee laagste ongeboden kleuren, 3 de twee hoogste ongeboden kleuren, en het cue-bid de hóógste en de láágste ongeboden kleur. Daarmee zijn dus alle combinaties van 2-kleuren spellen (vijf-kaarten !) in één keer aan te geven. Nadeel is dat het natuurlijk ogende 3 bod na een 1'.ph.' opening nu een conventionele betekenis heeft gekregen (en niet meer een goed hand met een 6 kaart ) en daarom gebeuren daar ook veel vergissingen mee. Alleen aan te raden voor solide partnerschappen.

Unusual 4SA

Deze conventie lijkt veel op de unusual 2SA en wordt vaak gebruikt om een 2-kleuren spel (meestal in de lage kleuren) aan te geven als de tegenpartij snel 4 of 4 biedt.

9
W
1
N
p
O
4
Z
?
82
6
HVB65
AVB103
Een 'snel' 4 bod wordt meestal gedaan met een goede fit en een niet al te sterk distributioneel spel. Met een dergelijke hand laat je je niet de kaas van het brood eten, dus wil je hier wel op 5-niveau spelen. Na een doublet zal partner 4 bieden, en dat wil je per se niet. Zelf een van je 2 kleuren bieden kan goed of verkeerd uitpakken en dus kun je de keus beter aan partner overlaten.
Een 'snel' 4 bod wordt meestal gedaan met een goede fit en een niet al te sterk distributioneel spel. Met een dergelijke hand laat je je niet de kaas van het brood eten, dus wil je hier wel op 5-niveau spelen. Na een doublet zal partner 4 bieden, en dat wil je per se niet. Zelf een van je 2 kleuren bieden kan goed of verkeerd uitpakken en dus kun je de keus beter aan partner overlaten.
Een dergelijk 2-kleuren spel breng je dan ook in in beeld door 4SA te bieden. Dat vraagt partner om zijn beste lage kleur te bieden. Soms wordt zo'n contract gemaakt. Soms ook niet, maar dan kan het nog een goedkoop redbod blijken te zijn. Bij gunstige kwetsbaarheid zou je tot 6 niveau kunnen doorgaan. Wel even rekenen wat down gaan kan/mag kosten, dus goed op de kwetsbaarheid letten.
Het 4SA bod is natuurlijk het meest bekend als Azenvraag conventie. Soms is het zonder meer duidelijk dat je geen Azen wilt vragen, zoals hierboven.


Landy en Multi-Landy

Deze conventies worden gebruikt om na een vijandelijke 1SA nog in de bieding te komen met een 1- of 2-kleurenspel. Landy is vrij simpel, Multi-Landy tamelijk ingewikkeld.

Na een 1SA opening bij de tegenpartij is een doublet voor straf, en dus is er geen informatie-doublet beschikbaar. Met een interessante verdeling kun je dus alleen via een volgbod in een kleur in de bieding komen. Dat is prima als je één uitgesproken kleur hebt. Met twee kleuren moet je kiezen en bestaat het gevaar dat de beste fit wordt gemist. Dat is met name pijnlijk als je twee lange kleuren in harten en schoppen hebt.

Landy

De Landy conventie heeft als doel daar een eind aan te maken en beide hoge kleuren in beeld te brengen. Het 2 volgbod wordt dan ook gebruikt om beide hoge kleuren aan te geven. Gangbaar is dat dit een 5-5 verdeling belooft. Nadeel: het traditionale 2 volgbod voor 'echte' klaveren kun je niet meer gebruiken.

West Noord Oost Zuid Zuid belooft lengte in harten en schoppen. De gebruikelijke lengte is 5-5, al spreken veel paren af dat een 5-4 verdeling ook mogelijk is.
- - 1SA 2

Multi-Landy

In Multi-Landy wordt de Landy conventie gecombineerd met de Multi en Muiderberg, beiden hierboven besproken. Het biedschema ziet er als volgt uit:
Oost
1SA
Zuid
doublet
2
2
2
2
2SA

straf, 16+ punten
harten en schoppen, net als in Landy
multi, 6-kaart harten of schoppen (de sterke varianten van Multi zitten hier niet in)
vijfkaart harten plus een 4+ kaart ruiten of klaveren (als in Muiderberg)
vijfkaart schoppen plus een 4+ kaart ruiten of klaveren (idem)
5-5 of langer in ruiten en klaveren

De antwoorden van partner liggen voor de hand. Op het 2 volgbod reageert partner net als bij de Multi 2 waarop gepast of 2 geboden wordt. Op 2 en 2SA wordt de voorkeur aangegeven. En op de hoge kleuren kan op natuurlijke wijze worden gereageerd, hoewel meestal zal worden gepast. Eventueel kan via 2SA een fit in een lage kleur worden opgespoord. Dat vereist echter een sterke hand en dat zal na met een 1SA opening bij de tegenstanders zelden het geval zijn.


Nogmaals, bovenstaande conventies zijn hier slechts summier behandeld.
Voor een meer diepgaande behandeling moet ander materiaal geraadpleegd worden.