Ik ben ooit begonnen met het vertalen van het commentaar maar dat werd me met duizenden spellen toch te veel werk. Automatische vertaling (bv met Google Vertalen) is technisch wel te realiseren maar ziet er erg onserieus uit.

Origineel

With a strong black 5-5, the opening is 1♣ in the french standard.
3♦ = The jump fourth-suit shows a strong concentrated 5-5.
3♠ = Five cards.
4NT = Quantitative (not a Blackwood).
Win the ♥ lead, unblock the Queen of ♦ and continue with the... 4 of ♠. If South puts up the Queen, you have twelve tricks. Else win the 10, cross to the dummy in ♣ and play three rounds of trumps. Again twelve tricks

Online Vertaling (in 2013)

Met een sterke zwart 5-5 is de opening 1♣ in de Franse norm.
3♦ = de sprong vierde-pak toont een sterk geconcentreerd 5-5.
3♠ = vijf kaarten.
4NT = kwantitatieve (niet een Blackwood).
Winnen van de ♥ leiding, de koningin van ♦ de blokkering opheffen en ga verder met de... 4 van ♠ . Als South de koningin zet, heb je twaalf trucs. Anders winnen van de 10, steken naar de ♣pop in en spelen drie rondes van troeven. Weer twaalf tricks.

Online Vertaling (in 2019)

Met een sterke zwarte 5-5 is de opening 1 ♣ in de Franse standaard.
3 ♦ = De vierde spring-suit toont een sterk geconcentreerde 5-5.
3 ♠ = vijf kaarten.
4NT = Kwantitatief (geen Blackwood).
Win de ♥ -lead, deblokkeer de Queen of ♦ en ga verder met de ... 4 of ♠. Als Zuid de koningin ter wereld brengt, heb je twaalf slagen. Anders win je de 10, ga je naar de dummy in ♣ en speel je drie troeven. Weer twaalf tricks

Correcte Vertaling

Met een sterke zwarte 5-5 is de 1♣ opening in de Franse standaard.
3♦ = de sprong in de 4e kleur toont een sterke 5-5 verdeling.
3♠ = vijf kaarten.
4NT = kwantitatief (geen Blackwood).
Win de ♥ start, deblokkeer ♦ Vrouw en ga verder met ... ♠4. Als Zuid opstapt met de Vrouw, heb je twaalf slagen. Anders win je met 10, steekt over naar de dummy in ♣ en speelt drie ronden troef. Ook twaalf slagen.


Al met al is de automatische vertaling in zes jaar tijd wel wat beter geworden, maar nog steeds niet geweldig....